U kunt van 1 februari tot en met 31 maart 2018 weer subsidie aanvragen voor de instandhouding van uw rijksmonument. Dat geldt niet alleen voor gebouwde monumenten; ook archeologische en groene monumenten vallen onder de Sim-regeling. 

Sim-subsidie voor rijksmonumenten

De overheid heeft er – net als u – belang bij dat uw rijksmonument in goede staat blijft. Met het Besluit rijkssubsidiëring instandhouding monumenten (Sim) stimuleert ze planmatig onderhoud, waardoor dure restauraties voorkomen kunnen worden. Vrijwel alle soorten rijksmonumenten (met uitzondering van woonhuizen) komen in aanmerking voor een tegemoetkoming in de onderhoudskosten van 50 procent.

Het moet gaan om ‘sober en doelmatig onderhoud’ over een periode van zes jaar, op basis van een instandhoudingsplan. Onder groene monumenten worden alle aangelegde monumenten verstaan, zoals tuinen, parken, begraafplaatsen en soms ook boerenerven.

 

Uw aanvraag indienen?

De nu aan te vragen subsidie is bedoeld voor de werkzaamheden in de periode 2019 tot en met 2024. Eelerwoude kan de gehele aanvraag voor deze subsidie verzorgen; niet alleen voor groene, maar ook voor gebouwde monumenten. Voor een aanvraag stellen wij samen met u als eigenaar of beheerder een zesjarig instandhoudingsplan op.

Op die manier kunnen wij u ontlasten en ervoor zorgen dat u de kansen krijgt die deze subsidieregeling biedt aan eigenaren of beheerders van monumenten. Overigens zijn er naast de Sim nog meer interessante regelingen, zoals de herbestemmingssubside en subsidie voor restauratie.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Patrick de Groot, rentmeester via e-mail p.degroot@eelerwoude.nl of via telefoonnummer 0547-263515.

Altijd op de hoogte blijven van onze ontwikkelingen?

Wilt u meer weten over de Sim-subsidie?