Eigenaren en belanghebbenden van monumenten of gebouwen met cultuurhistorische waarde (met uitzondering van woonhuizen, tenzij zij onderdeel uitmaken van een samenstel van monumenten) kunnen vanaf 1 oktober 2018 een aanvraag indienen voor de Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten. De regeling omvat 2 soorten subsidie:

  • onderzoek naar de mogelijkheden van herbestemming van een pand en
  • het wind- en waterdicht maken in geval van leegstand van het gebouw.

Wij gaan graag vrijblijvend met u in gesprek om de mogelijkheden te verkennen. Neemt u contact op met onze erfgoedspecialist Marloes Fransen voor meer informatie. De sluitingstermijn van deze subsidie is 30 november 2018.

Marloes Fransen

Erfgoedspecialist