De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft namens minister Jet Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 49,7 miljoen euro instandhoudingssubsidie toegekend aan eigenaren van rijksmonumenten. Het is dit jaar voor het eerst dat alle aanvragen die aan de criteria van de regeling voldeden, konden worden gehonoreerd.

Dit jaar zijn bijna 1.000 aanvragen ingediend. 127 aanvragen vielen buiten de reikwijdte van de regeling of waren onvoldoende onderbouwd. Alle beschikkingen zijn verzonden voor de wettelijke beslisdatum van 1 september. Cees van ’t Veen, algemeen directeur van de Rijksdienst: “Ik ben er heel gelukkig mee dat we dit jaar alle aanvragers die formeel aan de voorwaarden hebben voldaan, ook daadwerkelijk een subsidie kunnen toekennen.”

Het Rijk draagt maximaal 50% bij aan de uitvoering van een zesjarig instandhoudingsplan. De rest betaalt de eigenaar zelf. De subsidieaanvragen voor 2018 kunnen tussen 1 februari en 31 maart 2018 worden ingediend.

Bron RCE, 1 september 2017