Cookies
Essentieel
Analyse
Om deze website te verbeteren maken we gebruik van (anonieme) cookies. Bekijk ons privacy statement voor meer informatie
Privacy Instellingen

Diensten en producten

Hier vindt u de producten en diensten van Eelerwoude

Cultuurtechniek

Integrale planontwikkeling, een RAW-bestek, ondersteuning door directie en toezicht, LIFE+, PAS, een project via UAV GC? Onze techniekers hebben een duidelijke en heldere aanpak.

Ecohydrologie

In veel natuurgebieden zijn de natuurwaarden achteruitgegaan door de daling van de grondwaterstand of het wegvallen van kwelstromen. Kennis van de hydrologie is van groot belang om effectieve herstelmaatregelen vast te stellen om het terrein in de oude glorie te herstellen.

Ecologie

Een quickscan flora en fauna nodig? U wilt snel door met uw plannen? Een generieke ontheffing aanvragen? De ecologen van Eelerwoude helpen u hierbij.

Erfgoed

Uw erfgoed is het bewaren waard. Onze adviseurs erfgoed en ontwerp doen literatuur- en veldonderzoek, graven in archieven en raadplegen historische verenigingen, om daarmee een gedegen advies te geven omtrent behoud, restauratie of ontwikkeling van uw bezit. Wij verzorgen uw subsidie aanvragen voor instandhouding of herbestemming van een gebouwd, archeologisch of groen monument.

Grondzaken

Voor contractbeheer, pachtzaken, erfpachtadvisering, vestiging zakelijk recht, strategisch grondbeleid, aan- en verkoopbemiddeling en onteigening bent u bij de adviseur grondzaken aan het juiste adres.

Landschapsarchitectuur

Onze landschapsarchitecten onderscheiden zich door een integrale benadering van ontwerpopgaves. Dit resulteert in haalbare projecten met een duurzaam toekomstbeeld waarin de wensen van u en andere gebiedspartijen zijn geïntegreerd.

Rentmeesterij

Onze rentmeesters beheren traditionele landgoederen, maar adviseren ook in ontwikkeling en organisatie van uw ‘nieuwe’ landgoed. Voor onderwerpen als Natuurschoonwet, pacht en grondzaken, houtverkoop, subsidie, fiscaal en juridisch advies, kunt u bij ons team rentmeesters terecht. Daarbij hebben zij een scherp oog voor nieuwe ontwikkelingen op bestaande landgoederen.

Ruimtelijke Ontwikkeling

Landelijk of stedelijk gebied, voor welk gebied u ook plannen heeft, de planologen van Eelerwoude helpt uw plannen realiseren. Plattelandsvernieuwing tot reconstructie, van ontwikkelen en inrichten tot beheren.

Op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen?