Ecohydrologie

Een landschap of natuurgebied herinrichten, versterken of een andere functie geven? Voor het vaststellen van effectieve maatregelen is kennis van de bodem en de hydrologie van het gebied van groot belang. Hiermee wordt het terrein in de oude glorie hersteld en wordt een mooie, waardevolle natuur bereikt. Onze ecohydrologen helpen u hier graag bij. Zo hebben zij onder andere veel ervaring in het doen van een ecohydrologisch onderzoek en het maken van een inrichtingsplan, het uitvoeren van ecohydrologische monitoring en het begeleiden van de uitvoering.

Diensten en producten

AERIUS calculator

Wij geven u binnen 2 weken helderheid met onze AERIUS berekening....

Ecohydrologisch onderzoek en inrichtingsplan

Bij een ecohydrologisch onderzoek en een inrichtingsplan doen onze ecohydrologen zowe...

Ecohydrologische monitoring

Wat gebeurt er met de (grond)waterstand, welke invloed heeft dat op het landschap en ...

Ecohydroloog Karel Hanhart: ‘In de strijd tegen verdroging moeten we sloten verondiepen’

We moeten onze watersystemen slimmer inrichten...

Ecohydroloog Karel Hanhart: ‘Werken met bodem en water, ik doe niets liever’

In Nederland is er genoeg werk te verrichten als het om water- en bodemopgaven gaat v...

Eelerwoude voorop in de strijd tegen de verdroging

Nederland verdroogt. En daar moeten we iets aan doen. Dat is een van de missies van E...

Met klimaatbestendig en biodivers beheer maak je je landgoed veerkrachtiger

Hoe maak je je landgoed veerkrachtiger? Zodat op gebied van klimaat en biodiversiteit...

Vanuit 3 disciplines: het belang van een landschapsecologische systeemanalyse (LESA)

Meer inzicht in het functioneren van de natuur op een bepaalde locatie, gebaseerd op ...

Verhogen biodiversiteit: integrale aanpak bij Eelerwoude

Drie van onze collega's vertellen hierover vanuit hun discipline. ...

Wilt u meer weten over Ecohydrologie?