Ecohydrologie

Een landschap of natuurgebied herinrichten, versterken of een andere functie geven? Voor het vaststellen van effectieve maatregelen is kennis van de bodem en de hydrologie van het gebied van groot belang. Hiermee wordt het terrein in de oude glorie hersteld en wordt een mooie, waardevolle natuur bereikt. Onze ecohydrologen helpen u hier graag bij. Zo hebben zij onder andere veel ervaring in het doen van een ecohydrologisch onderzoek en het maken van een inrichtingsplan, het uitvoeren van ecohydrologische monitoring en het begeleiden van de uitvoering.

Diensten en producten

Ecohydrologisch onderzoek en inrichtingsplan

Bij een ecohydrologisch onderzoek en een inrichtingsplan doen onze ecohydrologen zowe...

Ecohydrologische begeleiding tijdens uitvoering

Maatregelen voor natuurherstel luisteren vaak erg nauw. Onze ecohydrologen leveren ma...

Ecohydrologische monitoring

Wat gebeurt er met de (grond)waterstand, welke invloed heeft dat op het landschap en ...

Wilt u meer weten over Ecohydrologie?