Ecologie

Onze ecologen hebben naast ecologische kennis ook de flexibiliteit die nodig is voor het realiseren van uw plan. Zij weten hoe je op de meest efficiënte manier tot een invulling van de beheeropgave van natuur komt.

Diensten en producten

‘Vestig je aandacht op je project en zoek daarbij de allerbeste locatie, niet andersom’

Hoe kun je een zo duurzaam mogelijke locatie vinden voor jouw project? In zijn blog v...

Beschermde Natura 2000

Nieuwbouw of evenement in/bij beschermd gebied?...

Bezwaarmakers vertragen

Hoe voorkomt u vertraging? Eelerwoude helpt u bij een goede afwikkeling van de bezwar...

Bij vriendelijk beheer

Hoe beheer je natuur en groen met aandacht voor bijen?...

Cameravallen onderzoek

Sommige diersoorten zijn moeilijk te detecteren in het veld doordat ze schuw of nacht...

Ecologische Hoofdstructuur

Ontwikkelen in de Ecologische Hoofdstructuur of Natuurnetwerk...

Groenbeheerplan

Groenbeheerplan: zo houdt u uw grond betaalbaar...

Het soort(en)managementplan en de gebiedsontheffing

Soortmanagementplan wordt vooraf nagedacht hoe met beschermde soorten wordt omgegaan,...

Natuuronderzoek met eDNA

Eelerwoude gebruikt nieuwe methode eDNA voor inventarisatie...

Wilt u meer weten over ecologie?