Ecologie

Onze ecologen hebben naast ecologische kennis ook de flexibiliteit die nodig is voor het realiseren van uw plan. Zij weten hoe je op de meest efficiƫnte manier tot een invulling van de beheeropgave van natuur komt.

Diensten en producten

Bezwaarmakers vertragen

Hoe voorkomt u vertraging? Eelerwoude helpt u bij een goede afwikkeling van de bezwar...

Bij vriendelijk beheer

Hoe beheer je natuur en groen met aandacht voor bijen?...

Cameravallen onderzoek

Sommige diersoorten zijn moeilijk te detecteren in het veld doordat ze schuw of nacht...

Ecologische Hoofdstructuur

Ontwikkelen in de Ecologische Hoofdstructuur of Natuurnetwerk...

Het soort(en)managementplan en de gebiedsontheffing

Soortmanagementplan wordt vooraf nagedacht hoe met beschermde soorten wordt omgegaan,...

Natuuronderzoek met eDNA

Eelerwoude gebruikt nieuwe methode eDNA voor inventarisatie...

Natuurwaardenkaart

Cultuurhistorische inventarisatie en waardenkaart...

Natuurwetgeving en -beleid

Natuuronderzoek: uitleg natuurwetgeving en -beleid...

Quickscan flora en fauna

Bouwen, slopen, kappen of dempen? Altijd een quickscan flora en fauna...

Wilt u meer weten over ecologie?