Grondzaken

De juridische aangelegenheden die met grondzaken te maken hebben zoals contractbeheer, pachtzaken, vestiging zakelijk recht, strategisch grondbeleid, onteigening etc. zijn bij onze adviseurs bekend. Maak gebruik van deze kennis.

Diensten en producten

Grond verpachten

Grond verpachten? Besteed het werk uit aan Eelerwoude...

Huur en pachtadministratie

Alle huurzaken en pachtafspraken voor uw buitengebied bij elkaar...

Onteigening van grond

Sterker staan bij verplicht afstaan van grond (onteigening van grond)...

Wilt u meer weten grondzaken?