Landschapsarchitectuur

De landschapsarchitecten en ontwerpers werken aan diverse ontwerpopgaves in de buitenruimte op allerlei schaalniveaus. Daarbij laten zij zich inspireren door uw wensen en de kwaliteiten en mogelijkheden die de omgeving biedt.

Door de intensieve samenwerking met andere vakdisciplines beschikt dit team over een breed kennisveld, maar heeft ieder ook een eigen specialisme ontwikkeld. Zo beschikt dit team over specifieke kennis op gebied van wateropgaven, duurzame energie, erfgoed, natuurinrichting, erfinrichting, verbreding van de landbouw en infrastructuur. Gezamenlijk vormen ze een breed inzetbaar ontwerpteam. Afhankelijk van de vraag en de plek wordt het project vanuit één of meerdere invalshoeken worden benaderd.

Diensten en producten

3D-beelden brengen projecten tot leven

Met een 3D-weergave komen projecten tot leven en dat is een waardevolle aanvulling op...

Bedrijfsnatuurplan

Breidt u uw recreatiebedrijf uit of wilt u uw terrein aanpassen?...

Beeldkwaliteitsplan

Beeldkwaliteitsplan geeft zicht op landschapsgevolgen en bouwplannen...

Beplantingsplan

Passende planten en bomen op de juiste plek – dat bereikt u met een beplantingsplan...

Betekent de uitspraak van de Raad van State het einde van Soortmanagementplannnen?

Inmiddels wordt het steeds duidelijker dat SMP’s meer dan ooit dé oplossing zijn o...

Brochure ‘Tips voor aanleg & beheer van zonnevelden’

We leggen uit en laten we zien hoe met zonnevelden een waardevolle bijdrage is te lev...

Duurzame energie in het landschap

Eelerwoude helpt u bij de plannen voor duurzame opwekking van energie in het landscha...

Eelerwoude en het consortium Zon in Landschap: het effect van zonnevelden op de biodiversiteit

Het consortium doet onder andere onderzoek naar het effect van zonnevelden op de bode...

Eelerwoude is onderdeel van EcoCertified Solar Parks

Onderzoekt de knelpunten en problemen rondom biodiversiteit en bodemkwaliteit bij het...

Meer weten over landschaps- architectuur?