Ruimtelijke Ontwikkeling

Onze medewerkers ruimtelijke ordening hebben ruime ervaring met gebiedsprocessen. Zij zijn gewend met allerlei verschillende partijen te communiceren en weten partijen met elkaar te verbinden. Hoe bereikt u mooie natuur binnen uw provincie- of gemeentegrenzen? Wilt u een landschap herinrichten, versterken of een andere functie geven. Onze planologen helpen u graag.

Diensten en producten

Aanpak Integrale planontwikkeling

Een integraal ontwikkelplan voor draagvlak en een vlot planproces...

AERIUS calculator

Wij geven u binnen 2 weken helderheid met onze AERIUS berekening....

Beheerplan groenonderhoud

Eelerwoude helpt u inzicht en helderheid te verkrijgen in een beheerplan. ...

Bemiddeling gronden en gebouwen

Wilt u uw gronden (agrarisch of bos), erven of oude gebouwen in het buitengebied aanb...

Bestemmingsplan en vergunningen

Hulp bij wijzigen bestemmingsplan en vergunning bij plan in buitengebied...

Betekent de uitspraak van de Raad van State het einde van Soortmanagementplannnen?

Inmiddels wordt het steeds duidelijker dat SMP’s meer dan ooit dé oplossing zijn o...

Brochure ‘Tips voor aanleg & beheer van zonnevelden’

We leggen uit en laten we zien hoe met zonnevelden een waardevolle bijdrage is te lev...

Communicatieplan en voorlichting

Goede voorlichting voor betere slaagkans van uw grond of groenplannen...

De duurzame landbouwprojecten van Eelerwoude

Landbouw in evenwicht met natuur en landschap en zorgt voor verhoging van biodiversit...

Wilt u meer weten ruimtelijke ontwikkeling?