Cookies
Essentieel
Analyse
Om deze website te verbeteren maken we gebruik van (anonieme) cookies. Bekijk ons privacy statement voor meer informatie
Privacy Instellingen

Ontwikkelaars van zonneparken hebben te maken met de gedragscode Zon op Land van Holland Solar. Werken volgens deze gedragscode betekent dat de parken zo ingericht worden dat ze een meerwaarde hebben voor biodiversiteit, geen schade toebrengen aan de bodem en dat gestreefd wordt naar een groot draagvlak. In de praktijk is er behoefte aan een certificering met een wetenschappelijke onderbouwing. Het team van EcoCertified Solar Parks doet onderzoek hiernaar. 

Gebruikmaken van kennis
Sinds half april 2022 zijn de onderzoeken gestart bij tien deelnemende zonnevelden door het hele land. PhD-studenten van de Wageningen Universiteit doen wekelijks bodem-, insecten- of zoogdieronderzoeken. Uit deze onderzoeken komt kennis naar voren waar we goed gebruik van maken. Ook het experiment met verschillende beheermethoden op zonnevelden levert interessante informatie op. Zoals ‘Wat doet het met de biodiversiteit?’ Deze informatie slaan we op en gebruiken we bij de ontwikkeling van nieuwe zonnevelden.

Beluister ook eens deze podcast over het onderzoek naar EcoCertified Solar Parks.

 

Wat valt op in het onderzoek?
Alle vakspecialistische adviseurs binnen Eelerwoude profiteren er nu al van. Want eerder werden keuzes gemaakt op basis van aannames of ervaringen vanuit de allereerste parken. Zoals bij de keuze voor de opstelling. De aanname was altijd dat een oost/west opstelling slecht zou zijn voor het bodemleven en daarom werd er gekozen voor een zuid-opstelling. De eerste onderzoeken wijzen uit dat een intensieve zuid-opstelling voor een lage bodeminstraling zorgt. Voldoende bodeminstraling is juist van belang voor een gezonde bodem. Deze instraling kun je al aanzienlijk verbeteren door het gebruik van semitransparante panelen.

Semi-transparante, bi-faciale zonnecellen laten meer licht door waardoor eronder meer vegatie aanwezig is.

Standaard panelen die weinig licht doorlaten

Het EcoCertified label
Alle onderzoeken hebben tot doel het label te ontwikkelen. NL GreenLabel heeft verschillende thema’s en indicatoren hiervoor opgesteld. Denk aan het thema bodem en biodiversiteit waarbij de indicatoren grondbalans en water spelen. Er wordt vastgelegd welke weging een indicator heeft en welke score het zonneveld daarop kan behalen.

De rol van Eelerwoude
Vanuit Eelerwoude kijken we naar de natuurinclusiviteit van het toekomstige label. Wij geloven in natuurinclusieve zonnevelden, waarbij naast het opwekken van duurzame energie ook rekening wordt gehouden met klimaatverandering en verhogen van de biodiversiteit zodat we bijdragen aan een gezonde leefomgeving. Werkbaarheid is hierbij het uitgangspunt. Het creëren van mogelijkheden voor voldoende vrijheid bij de invulling is ook belangrijk zodat marktpartijen er meteen mee aan de slag kunnen.

Omgevingsmanager Sebastiaan Forouzan Fard is het centrale aanspreekpunt voor alle verschillende partijen in het onderzoeksteam. Hij organiseert en faciliteert het experiment naar beheermethoden en alle bezoeken. Een belangrijke rol omdat logistieke problemen de onderzoeksresultaten in gevaar kunnen brengen. Zijn expertise op het gebied van multi-stakeholderpartnership komt hierbij prima van pas. Hij houdt zich bezig met vragen als: Hoe ga je om met de behoefte van de verschillende partijen? Hoe zorg je ervoor dat iedereen aan die behoefte kan voldoen met de focus op hetzelfde doel? We werken van harte mee aan een realistisch en haalbaar label dat niet alleen op papier een voldoende krijgt maar vooral effectief is in het zonneveld.

De video hieronder is onderdeel van onze talkshow ‘Plan E: Op weg naar 100% natuurinclusief’. Hierin kwam het onderwerp ‘zonneparken op land’ aan de orde.

Heeft u vragen?