Cookies
Essentieel
Analyse
Om deze website te verbeteren maken we gebruik van (anonieme) cookies. Bekijk ons privacy statement voor meer informatie
Privacy Instellingen

Wij zijn trots te melden dat we hebben het hoogste niveau op de CO₂-Prestatieladder hebben behaald. De ladder is hét duurzaamheidsinstrument dat bedrijven en overheden helpt bij het reduceren van CO2 en kosten.

We hadden in 2021 als doel de hoogste trede, niveau 5 te bereiken. En dat is gelukt! Een mooie stap op weg naar 100% natuurinclusief. Want een speerpunt van ons beleid is het aspect duurzaamheid volledig in onze bedrijfsvoering te implementeren. Aanleiding daartoe is enerzijds onze verantwoordelijkheid, zoals verwoord in onze missie en anderzijds de marktvraag, waarbij onze opdrachtgevers in toenemende mate actief willen bijdragen aan een duurzame inrichting en bedrijfsvoering.

Met niveau 5 op de CO₂-Prestatieladder verplichten wij ons om, zowel binnen onze organisatie als in onze projecten, te werken aan CO₂-reductie. De komende jaren worden hier acties op gezet en zullen we onze bijdrage op het gebied van CO₂-reductie leveren. Dit kunnen we alleen realiseren met inzet en bijdrage van alle collega’s en onze ketenpartners.

Zo maken we weer een belangrijke stap op weg naar 100% natuurinclusief. Met natuurinclusief ontwikkelen, inrichten en beheren werken we aan een duurzame leefomgeving, ook in onze bedrijfsvoering.

Lees meer over hoe we niveua 5 bereikten en onze doelen voor de komende jaren.