Cookies
Essentieel
Analyse
Om deze website te verbeteren maken we gebruik van (anonieme) cookies. Bekijk ons privacy statement voor meer informatie
Privacy Instellingen

Eelerwoude & Energietransitie

Energietransitie

Nederland heeft een grote ambitie als het gaat om de transitie naar duurzame energiebronnen: in 2050 moet de opgewerkte energie nagenoeg geheel duurzaam zijn. Daar zijn veel bronnen voor beschikbaar, zoals water, wind, zon en biomassa. Voor overheden, ontwikkelaars en grondeigenaren biedt dit kansen: er zijn allerlei verdienmodellen mogelijk.

Landschappelijke inpassing
In projecten die raken aan dit thema denken we bij Eelerwoude altijd na over landschappelijk verantwoorde oplossingen. Onze ervaringen hebben er namelijk toe geleid dat we de inrichting steeds vaker afstemmen op de landschappelijke inpassing en de natuurwaarden. Op die manier nemen we niet alleen de omwonenden van een project mee, maar ook een actueel onderwerp als biodiversiteit.

Van kansen tot actie: samen aan de slag
Onze adviseurs kunnen deze projecten in z’n geheel oppakken. We hebben diverse specialismen in huis: rentmeesters die het juiste verdienmodel kiezen, ontwerpers die verstand van landschappen hebben en gebiedsmanagers die met uiteenlopende belangen kunnen omgaan. Samen vinden we de kansen die er liggen en gaan we aan de slag.

Hieronder vindt u diverse projectreviews en artikelen die bij dit thema horen:

Gemeentebeleid zonneparken

Het inpassen van een zonnepark in het beleid is voor veel gemeenten een uitdaging.

Lees meer

Zonnepark als verdienmodel

Is een zonnepark voor u het verdienmodel?

Lees meer

Energievisie

Energievisie erfgoed en landschap, een concreet plan met een breed draagvlak.

Lees meer

Energie-scan Landgoedeigenaren

Energie-scan landgoedeigenaren leidt tot besparing, opwekking en levering duurzame energie

Lees meer

Zonnepark spaargrond voor de toekomst

Zonneparken zijn de spaarbodems voor de toekomt op het gebied van biodiversiteit en bodemleven.

Lees meer

Nieuwe brochure schept veelzijdig beeld van zonnevelden

De brochure “Zonnevelden in het landschap” wordt getoond hoe veelzijdig zonnevelden kunnen zijn.

Lees meer

Zonnepark als investering

Een zonnepark als investering in je grond, een goed idee?

Lees meer

Zonnevelden in het landschap: 4 recente ontwikkelingen uitgelicht

De 4 belangrijkste recente ontwikkelingen zijn het versterken van biodiversiteit, nieuwe technieken voor paneelopstellingenbeheer van het zonneveld en positieve bijdrage aan de stikstofcrisis.

Lees meer

FAQ Zonneparken

Veelgesteldevragen over zonneparken, download het pdf

Download