Eelerwoude & Energietransitie

Energietransitie

Nederland heeft een grote ambitie als het gaat om de transitie naar duurzame energiebronnen. In 2050 moet de opgewekte energie nagenoeg geheel duurzaam zijn. Daar zijn veel bronnen voor beschikbaar zoals water, wind en zon.

Gemeentebeleid zonneparken

Het inpassen van een zonnepark in het beleid is voor veel gemeenten een uitdaging.

Lees meer

Zonnepark als verdienmodel

Is een zonnepark voor u het verdienmodel?

Lees meer

Energievisie

Energievisie erfgoed en landschap, een concreet plan met een breed draagvlak.

Lees meer

Energie-scan Landgoedeigenaren

Energie-scan landgoedeigenaren leidt tot besparing, opwekking en levering duurzame energie

Lees meer

Zonnepark spaargrond voor de toekomst

Zonneparken zijn de spaarbodems voor de toekomt op het gebied van biodiversiteit en bodemleven.

Lees meer

Pilot project, Abdij Sion

Pilot met energievisie bij Abdij Sion, de eerste resultaten

Lees meer

FAQ Zonneparken

Veelgesteldevragen over zonneparken, download het pdf

Download

Inrichtingsplan en omgevingsvergunning zonne-energiepark

4 keer goed gelukt: inrichtingsplan en omgevingsvergunning zonne-energiepark Heeten

Lees meer

Prijsvraag Agrarische Zonnesystemen

Ontwerpwedstrijd Agrarische Zonnesystemen van Rijkdienst voor Ondernemend Nederland

Lees meer

Zonnepark als investering

Een zonnepark als investering in je grond, een goed idee?

Lees meer