Heb je ruimtelijke plannen? Dan ben je verplicht een flora- en fauna onderzoek te doen. De onderzoeksperiode hiervan is gebonden aan het seizoen waarin soorten actief zijn en het onderzoek zelf is tijdrovend. Een goede planning is dus essentieel voor een vlot verloop van de uitvoering van de ontwikkeling. Schakel daarom op tijd de hulp van onze ecologen in voor een flora- en faunaonderzoek. Zij brengen de natuurwaarden van het gebied in kaart. Dan weet je waar je aan toe bent met de voorgenomen ontwikkeling en de lokale plant- en diersoorten in het gebied blijven beschermd.

Wat kunnen we doen?

  • Uitvoeren van een quickscan flora en fauna. Bijvoorbeeld in het kader van een aanvraag voor een omgevingsvergunning en/of ontheffingsaanvraag Wet natuurbescherming, bestemmingsplanwijziging of het uitvoeren van andere ruimtelijke ontwikkelingen.
  • Uitvoeren van nader onderzoek naar specifieke soortgroepen, effecten op Natura 2000-gebieden en Natuurnetwerk Nederland.
  • Biodiversiteit in kaart brengen en stimuleren door middel van biodiversiteits- en soortmanagementplannen.
  • Opstellen van natuurpotentiekaarten en (berm)beheerplannen.
  • Opstellen van een ecologisch werkprotocol en verzorgen van ecologische begeleiding bij natuurinclusief bouwen of renoveren.
  • Ecologische inspecties uitvoeren voor en tijdens het broedseizoen (circa 1 maart t/m 1 september).
  • Adviseren in stikstofvraagstukken.

Wij zijn flexibel en maken samen met onze opdrachtgevers een passende planning van de werkzaamheden. Neem gerust vrijblijvend contact op met één van onze ecologen via info@eelerwoude.nl of telefoonnummer 088 – 147 11 00.