Cookies
Essentieel
Analyse
Om deze website te verbeteren maken we gebruik van (anonieme) cookies. Bekijk ons privacy statement voor meer informatie
Privacy Instellingen

Staatsbosbeheer en de provincie Gelderland starten een openbare grondruil. Zij bieden bijna 600 hectare natuurgrond binnen Gelderland aan op het openbare platform Grondruilgelderland.nl. Hiermee willen ze grotere aaneengesloten natuurgebieden realiseren en zo de natuur in Gelderland versterken. Tegelijk biedt het ook particulieren de kans in te schrijven en natuur te beheren. De provincie brengt 200 hectare in en Staatsbosbeheer bijna 400 hectare. De inbreng van Staatsbosbeheer en provincie Gelderland komt verdeeld over 170 kavels op het platform.

Waarom?

Staatsbosbeheer en de provincie Gelderland willen met deze openbare grondruil grotere aaneengesloten natuurgebieden creëren en zo de natuur in Gelderland versterken. Daarnaast willen we met dit ruilproces de betrokkenheid van particulieren bij natuur- en landschapsbeheer vergroten. Staatsbosbeheer en de provincie brengen allebei gronden in op dit platform, in totaal ongeveer 600 hectare. Deze grondruil draagt bij aan de ontwikkeling en versterking van de natuur binnen Gelderland. Toekomstige eigenaren zijn verplicht om natuur en landschap in stand te houden.

De provincie Gelderland is verantwoordelijk voor het realiseren van het Gelders Natuurnetwerk. De provincie wil gronden in het Gelders Natuurnetwerk niet zelf blijvend beheren. De provincie wil de eigen gronden in het Gelders Natuurnetwerk openbaar en transparant op de markt zetten, zodat anderen eigenaar kunnen worden en de inrichting en/of het beheer kunnen uitvoeren. Dit biedt kansen aan maatschappelijke partijen, organisaties en particulieren die natuur willen realiseren en beheren.

Staatsbosbeheer streeft naar meer robuuste, aaneengesloten natuurgebieden van (inter) nationale betekenis binnen het Gelders Natuurnetwerk, in het bijzonder op de Veluwe, langs rivieren en in Natura 2000-gebieden. Staatsbosbeheer kan de kwaliteit van de natuur in grote aaneengesloten gebieden makkelijker verbeteren en efficiënter beheren. Daarom wil Staatsbosbeheer meer gronden in die natuurgebieden verwerven en brengt meer versnipperde kavels in, waarvan het eigendom inclusief beheer aan derden kan worden overgedragen.

Borging van natuur

De bestemming van de meeste ingebrachte gronden is natuur en bos. Levering van gronden die onderdeel zijn van het Gelders Natuurnetwerk en/of niet voldoende planologisch beschermd zijn, vindt plaats met extra voorwaarden. Voor alle (natuur)percelen die geleverd worden geldt de voorwaarde tot instandhouding van de natuur. Op sommige percelen geldt ook een verplichting tot inrichting tot natuurterrein.

 

Bron: www.grondruilgelderland.nl