Hoe houden we het Nederlandse platteland aantrekkelijk? Ook als we weten dat in de aanloop naar het jaar 2030 zeker 30% van de agrarische terreinen vrijkomt. Dat is een enorme hoeveelheid leegstaande bedrijfswoningen en –gebouwen. Saxion-onderzoekers Carlie Geerdink en Marloes ter Haar, beiden verbonden aan de Academie Bestuur Recht & Ruimte (ABRR), ontwikkelden het Veilingmodel, dat vraag en aanbod op het platteland op elkaar af moet gaan stemmen.

In juni presenteerden de onderzoekers hun resultaten tijdens een werkbezoek dat medewerkers van drie ministeries aan de gemeente Hof van Twente brachten. Zowel vanuit Binnenlandse Zaken, Economische Zaken, als Infrastructuur en Waterstaat was er interesse voor het model dat Saxion, in samenwerking met een aantal partijen, ontwikkelde. Het Veilingmodel heeft als uitgangspunt de vraagzijde (de wens om te wonen en te werken) van de plattelandseconomie optimaal te verbinden met de sloopopgave (de aanbodzijde).

Saxion werkt voor het onderzoek samen met Arcadis, Countus, Eelerwoude, de provincie Overijssel en gemeente Hof van Twente. Lees het gehele artikel hier.

Bron: website saxion.nl, 16 juli 2018