Cookies
Essentieel
Analyse
Om deze website te verbeteren maken we gebruik van (anonieme) cookies. Bekijk ons privacy statement voor meer informatie
Privacy Instellingen

Met een gemêleerd gezelschap waarbij partijen vanuit alle hoeken van Nederland naar de Dominicaanse kerk in Zwolle kwamen, werd op donderdag 7 februari het startsignaal geven voor een middag om een nieuwe blik te werpen op soortenbescherming. Peter Melis (dagvoorzitter) nam het publiek mee in het verhaal van een nieuwe uitdaging voor ons allen, het natuurinclusieve denken en handelen op integraal niveau. De sprekers Luuk Boerema (jurist natuurwetgeving), Ronald Goderie (vergunningverlener Provincie Gelderland) en Gerard Lubbers (adviseur Eelerwoude) wisten vanuit hun eigen ervaringen antwoord te geven op vragen als: welke ruimte biedt de Wet natuurbescherming op dit vlak, en welke kansen ziet de provincie?

Samenvatting presentatie Luuk Boerema,  juridische borging
Boerema concludeert in zijn presentatie dat de Europese soortenbescherming slechts ten dele heeft gewerkt, een vergelijkbaar aantal soorten wordt echter (nog steeds) in zijn voortbestaan bedreigd. Er ligt te weinig nadruk op een actieve natuurbescherming. De bescherming richt zich teveel op het individu in plaats van op populaties en is daardoor onvoldoende effectief. In een combinatie van passieve en (pro) actieve soortenbescherming ziet hij kansen binnen de kaders van de Wet natuurbescherming. Meer concreet met de komst van de Omgevingswet. Hier ligt een rol voor gemeenten en provincies. Het Soortmanagementplan geeft de invulling.

Samenvatting presentatie Ronald Goderie, gebiedsgerichte aanpak
Grote landelijke opgaven zoals de energietransities, verduurzaming van woningen en asbestsanering zal bij een ongewijzigde aanpak leiden tot een sterkte groei in ontheffingsaanvragen en de vraag om onderzoek. Dit vraagt om een andere aanpak. De provincie Gelderland zet in op een combinatie van middelen waarbij een actief soortenbeleid en natuurinclusief werken de norm wordt. Ronald Goderie, vergunningverlener bij de provincie Gelderland, licht toe dat er vier pilots in uitvoering zijn om praktische ervaring op te doen met een nieuwe aanpak waarin het Soortmanagementplan en de gebiedsontheffing een belangrijke rol spelen.

Samenvatting Gerard Lubbers, praktijk ervaringen
Eelerwoude heeft sinds 2013 aan maar liefst acht Soortmanagementplannen gewerkt. Gerard Lubbers, senior ecoloog bij Eelerwoude, gaat in zijn presentatie in op de belangrijkste leerpunten. Economie / ruimtelijke ontwikkelingen en ecologie / soortenbescherming zijn volgens hem onlosmakelijk met elkaar verbonden. Wederzijds begrip en inlevingsvermogen in elkaars belangen zijn essentieel om te komen tot een daadwerkelijke soortenbescherming en invulling van de Wet natuurbescherming. Aan de hand van een van de pilotprojecten van de provincie Gelderland, het Soortmanagementplan vleermuizen voor de gemeente Lochem, gaat hij niet alleen in op de voordelen van de gebiedsgerichte aanpak, maar plaatst hij ook kritische kanttekeningen bij dit alles.

Presentaties
Een juridische blik op natuurinclusief denken door Luuk Boerema
Waarom een soortmanagementplan? door Ronald Goderie
Soortmangementplannen: een oplossing voor economische en ecologische vraagstukken door Gerard Lubbers

 

Heeft u nog vragen? Stel ze vrijblijvend aan een van onze adviseurs via e-mail info@eelerwoude.nl. Uiteraard is ook telefonisch contact mogelijk via telefoonnummer 088-1471100.

Aanvullend informatie Soortmanagementplan:
Video Soortmanagementonderzoek voor gemeente Lochem
Vleermuizen speuren in bomen in Lochems buitengebied
Soortmanagement voorkomt projectvertraging en bespaart kosten