Privacy Instellingen
Cookies:
Om deze website te verbeteren maken we gebruik van (anonieme) cookies. Bekijk ons privacy statement voor meer informatie
Privacy Instellingen

De Natuurschoonwet kent fiscale faciliteiten voor de overgang van landgoederen door schenking of vererving. Aan deze faciliteiten zijn voorwaarden verbonden met betrekking tot de instandhouding, het bezit en indien van toepassing de openstelling van het landgoed.

Onder omstandigheden kan het voordelig zijn een landgoed al tijdens leven (gedeeltelijk) over te dragen, omdat de uit de Natuurschoonwet voortvloeiende bezitseis dan al begint te lopen. Het is daarbij mogelijk het landgoed te schenken en tegelijkertijd zeggenschap te behouden.

U kunt er ook voor kiezen uw landgoed pas bij overlijden te laten overgaan op de volgende generatie. Het kan daarbij raadzaam zijn om een testament op te stellen. Het wettelijk erfrecht kent een aantal basisregelingen, die echter niet in elke situatie gewenst zijn en die tot gevolg kunnen hebben dat de vrijstellingen voor de erfbelasting niet optimaal benut kunnen worden. In een testament kunt u bepalen aan wie uw landgoed dient toe te komen. Er bestaan daarbij diverse mogelijkheden een testament zodanig in te richten dat optimaal gebruik gemaakt kan worden van de belastingvoordelen die de Natuurschoonwet en de Successiewet bieden.

Een check door uw notaris van uw persoonlijke situatie kan wenselijk zijn, evenals het laten beoordelen van bestaande testamenten. Door wetswijzigingen en rechterlijke uitspraken kunnen regelingen in bestaande testamenten aanpassing behoeven.

NSW: Vrijstelling inkomstenbelasting
De grond van een gerangschikt landgoed is vrijgesteld voor box 3 van de inkomstenbelasting (de zogeheten vermogensredementsheffing). De gebouwen op het landgoed zijn niet vrijgesteld. Ook al ze zijn gerangschikt.
Terzake de inkomstenbelasting geldt voor een eigen woning dat een bedrag bijgeteld moet worden bij het inkomen in box 1 (zogenaamde eigen woningforfait). De hoogte daarvan is afhankelijk van de waarde van de woning. Uitgangspunt hierbij is de WOZ-waarde. Als de woning is gerangschikt, geldt de lagere bestemmingswaarde. Daardoor is ook de eigen woningforfait lager, waardoor er minder inkomstenbelasting geheven wordt.

Wilt u in 2019 nog gebruik maken van de vrijstelling inkomstenbelasting? Wij kunnen voor u voor 1 januari 2019 nog een verzoek indienen!

Ben Velthuis

Rentmeester