Cookies
Essentieel
Analyse
Om deze website te verbeteren maken we gebruik van (anonieme) cookies. Bekijk ons privacy statement voor meer informatie
Privacy Instellingen

Deze week start de gebiedscommissie Beekdal Linde met de inrichting van ruim 35 hectare natuur voor Natuurnetwerk Nederland bij De Hoeve. Een belangrijk onderdeel is het herstellen van twee stukken van de oude loop van de beek de Linde. Ook komen een aantal oude petgaten terug in het landschap, wordt een enkel perceel afgeplagd en zijn er maatregelen om water vast te houden en langzamer af te voeren.

Groot gat gevuld met water in een weiland

Foto: Impressiebeeld petgat

Het gebied in zuidoost Fryslân ligt tussen De Lende, de Noordwolder Vaort, de IJkenweg en de kruising met de Kontermansweg. Zes petgaten die hier oorspronkelijk op de oever van De Lende lagen, worden opnieuw gegraven. Deze petgaten zijn in het verleden ontstaan door het uitgraven van veen voor de turfwinning en lopen straks weer vol met water. Ook worden twee oude meanders – beeklussen – in De Lende opnieuw uitgegraven. Sloten die haaks op de Linde lopen worden minder diep gemaakt en sloten die parallel aan de Linde lopen worden gedempt waar de waterhuishouding dat toelaat.

Minder wateroverlast
Al deze maatregelen zorgen ervoor dat het water langzamer wegloopt en de percelen minder verdrogen. Dat is goed voor de ontwikkeling van kruiden- en faunarijk grasland waar vlinders, insecten en vogels graag komen. Tegelijk kan De Lende het water geleidelijk afvoeren bij hevige regenbuien, wat er mede voor zorgt dat er bij landbouwpercelen langs de benedenloop minder wateroverlast ontstaat. Deze week start aannemer Oosterhuis BV uit Nijeveen met het werk. Eind dit jaar of begin volgend jaar is het klaar.

Samenwerking
De Gebiedscommissie Beekdal Linde werkt in opdracht van de provincie Fryslân en in samenwerking met de streek aan plannen voor het gebiedsontwikkelingsproject Beekdal Linde. De commissie bestaat uit vertegenwoordigers van Gemeenten Ooststellingwerf en Weststellingwerf, Staatsbosbeheer, It Fryske Gea, Wetterskip Fryslân, provincie Fryslân, LTO Noord en Vereniging kleine dorpen.

Bron: provincie Friesland, 31 augustus 2020

Wilt u meer weten over dit project?
Neem contact op met projectleider Andre Verhoef via info@eelerwoude.nl of via telefoonnummer 088-1471100.
Voor Eelerwoude gaat deelproject 2 van beekdal Linde nu in uitvoering: deelgebied De Hoeve waar Oosterhuis b.v. ondermeer enkele meanders gaat graven en petgaten gaat herstellen. Na het doorlopen van de voorbereidingsfase mag Eelerwoude nu de directievoering UAV verzorgen.