Lees hier het laatste nieuws rondom Eelerwoude

Pilot Landschapsbeheer 2.0

Bent u actief in het onderhoud van het Sallandse landschap? Dan zoeken we U! In Salland zijn er veel groepen actief om het landschap door te geven aan de volgende generatie. Hetzij door het onderhoud van landschapselementen, het aanleggen van landschapselementen of...

Lees meer

Cursus Voedselbossen op landgoederen

In opdracht van Provincie Overijssel biedt Stichting Voedselbosbouw Nederland het programma "Cursus Voedselbossen op Landgoederen" aan voor alle particuliere eigenaren en beheerders. Onderwerpen die aan bod komen zijn: Basiskennis: Wat is een voedselbos eigenlijk?...

Lees meer

FPG verklaart reguliere pachtbeleid definitief failliet

Het huidige langjarige reguliere pachtbeleid is wat FPG betreft definitief failliet. De Belastingdienst gaf de genadeklap met de verhoging van de belastbare waarde van langjarig verpachtte grond van 50% naar 60% in box 3. De hoge belastingdruk in combinatie met de...

Lees meer

Wat zijn uw rechten bij aanleg glasvezel buitengebied

Nu het stedelijk gebied is aangesloten op glasvezel wordt op dit moment door telecomaanbieders volop gewerkt om het buitengebied te ontsluiten. Dit betekent dat grondeigenaren vaker geconfronteerd worden met deze aanleg op hun terreinen. Gedoogplicht Als een woning...

Lees meer

Van monumentenaftrek naar subsidie

Per 1 januari 2019 treedt er een nieuwe regeling in werking met betrekking tot rijksmonumenten die een woonfunctie hebben en eigendom zijn van een particulier. In de huidige situatie kunnen alle kosten die gemaakt worden door monumenteigenaren fiscaal afgetrokken...

Lees meer