Lees hier het laatste nieuws rondom Eelerwoude

Vleermuizen speuren in bomen in Lochems buitengebied

Ecoloog Gerard Lubbers fietst bijna iedere avond met collega's door het buitengebied van Lochem. Op zoek naar vleermuizen. Met drie tot vijf personen kammen ze systematisch de ruim 20.000 hectare buitengebied van Lochem uit. Gewapend met een digitale antenne, waarmee...

Lees meer

Leegstand op het platteland: het Veilingmodel biedt oplossingen

Hoe houden we het Nederlandse platteland aantrekkelijk? Ook als we weten dat in de aanloop naar het jaar 2030 zeker 30% van de agrarische terreinen vrijkomt. Dat is een enorme hoeveelheid leegstaande bedrijfswoningen en –gebouwen. Saxion-onderzoekers Carlie Geerdink...

Lees meer

Fiscale aftrek monumenten wordt subsidie

De fiscale aftrek voor onderhoud aan rijksmonumentenpanden wordt per 1 januari 2019 omgezet in een subsidieregeling. Alle huidige en toekomstige particuliere eigenaren kunnen een beroep doen op de subsidieregeling voor de instandhouding van hun rijksmonumentale...

Lees meer

Open informatieavond Voedselbosbouw Overijssel 18 juli 2018

Op woensdagavond 18 juli 2018 organiseert Stichting Voedselbosbouw Nederland in samenwerking met Natuur en Milieu Overijssel en Eelerwoude een open info-avond over voedselbossen. Deze is bedoeld voor iedereen die een beter beeld wil krijgen van wat voedselbossen zijn,...

Lees meer

Registreren pachtgronden voor 2019 provincie Overijssel

De provincie Overijssel heeft een groot aantal landbouwpercelen in eigendom die tijdelijk kunnen worden gepacht. Wilt u als agrariër in aanmerking komen voor pacht van een landbouwperceel, dan dient u via onderstaande link het belangstellingsregistratieformulier in te...

Lees meer

Tweede Kamer mist houtwallen in landschap

Ondanks diverse stimuleringsmaatregelen schiet het niet op met de aanleg van houtwallen op het platteland. D66, PVV, SP, PvdA en SGP vragen zich af hoe dat kan. De houtwallen stonden dinsdag niet specifiek op de agenda van het Kameroverleg over de aanstaande...

Lees meer