Lees hier het laatste nieuws rondom Eelerwoude

Miljoenen voor restauratie monumenten

Minister Van Engelshoven trekt dit jaar €34 miljoen extra uit voor het restaureren van (grote) rijksmonumenten, voor restauratie en groot onderhoud van molens en voor de restauratie van mobiele erfgoederen. Door de investering kunnen deze monumenten doorgegeven worden...

Lees meer

Wij werken mee aan Meer groen bouwen in Overijssel

Natuur moet een onderdeel worden van de bouw. Dat vinden bedrijven, provincie en maatschappelijke organisaties in Overijssel. Voor groen bouwen bestaan al veel toepassingen zoals bee-bricks voor bijen. Groen bouwen is een van de speerpunten in Natuur voor Elkaar, de...

Lees meer

Verslag bijeenkomst “Duurzaamheid als verdienmodel”

Voor het verslag van deze dag klik op onderstaande afbeelding Op 23 mei 2018 heeft Eelerwoude het minisymposium rondom het thema "Duurzaamheid als verdienmodel" georganiseerd. Vragen als "Met welke aspecten moet ik rekening houden bij het afsluiten van een...

Lees meer

Soortmanagementplan Lochem

De gemeente Lochem beheert in haar buitengebied zo’n 480 kilometer aan beplantingen langs wegen. Snoei en kap vraagt om intensief onderzoek naar beschermde soorten, met name naar vleermuizen. Doel is om een gebiedsontheffing te verkrijgen waardoor vleermuizen beter...

Lees meer

Nieuwe pachtnormen 2018

Op 1 juli 2018 worden de nieuwe pachtnormen voor de landbouw van kracht. Wageningen Economic Research (WUR) heeft de hoogst toelaatbare pachtprijzen voor 2018  berekend conform de uitgangspunten van het Pachtprijzenbesluit. Dit schrijft minister Carola Schouten van...

Lees meer

Ontwerp zuidzijde Zonnepark Midden-Groningen af

SAPPEMEER – Het ontwerp voor de zuidzijde van het zonnepark Midden-Groningen in Sappemeer is af. Ontwerpbureau Eelerwoude heeft de afgelopen maand een ontwerp gemaakt voor een goede landschappelijke inpassing van het park. Daarbij is gebruik gemaakt van de input van...

Lees meer