Cookies
Essentieel
Analyse
Om deze website te verbeteren maken we gebruik van (anonieme) cookies. Bekijk ons privacy statement voor meer informatie
Privacy Instellingen

Opgaven in het landelijk gebied

Het platteland staat voor complexe opgaven. Denk aan vermindering van stikstof en broeikasgassen, verbetering van biodiversiteit en water- en bodemkwaliteit. Allemaal zijn ze met elkaar verbonden. Om de beste resultaten te behalen, is samenwerking essentieel. 

Belangen en perspectieven
De ontwikkelingen van de laatste jaren hebben echter veelal geleid tot polarisatie tussen onder andere landbouw en natuur. Dit belemmert vooruitgang in het proces. Dat weten we en dat voelen we, ook bij Eelerwoude. Onze adviseurs hebben verschillende achtergronden en expertises. Ze kennen de belangen en perspectieven van betrokken partijen. Zij bekijken hun vak vanuit verschillende invalshoeken en binnen die diversiteit kun je ook tegenover elkaar komen te staan. We herkennen wat er in de maatschappij gebeurt. Het motiveert ons om daarin de juiste weg te vinden. Dat doen we door middel van goed luisteren, in gesprek gaan en het uiteindelijke doel voor ogen te houden.

Een transitie op allerlei fronten
Waar het Rijk afgelopen juni de startnotitie Nationaal Plan Landelijk Gebied (NPLG) bekend maakte als richtinggevend kader, zijn de provincies op dit moment bezig om dit te vertalen naar een Provinciaal Plan Landelijk Gebied. Medio zomer 2023 zal het programma NPLG worden vastgesteld.
De gestelde ambities vragen om een stevige transitie op allerlei fronten. De verandering van het platteland vraagt om duidelijke keuzes in de opgaves die nodig zijn, die we als samenleving belangrijk vinden.  

Onze pay-off ‘Op weg naar 100% natuurinclusief’ biedt opening voor het gesprek. Daarbij is het onderdeel ‘op weg naar’ essentieel. Dit geeft aan dat we, samen met onze opdrachtgevers, onderweg zijn om de wereld een betere plek te maken.