Cookies
Essentieel
Analyse
Om deze website te verbeteren maken we gebruik van (anonieme) cookies. Bekijk ons privacy statement voor meer informatie
Privacy Instellingen

 

Duurzaamheid

De missie van Eelerwoude is een groener en natuurlijke omgeving. Hierbij leggen wij met name de aandacht op het ontwikkelen en in standhouden van een duurzame landelijke leefomgeving.

Een speerpunt van ons beleid is het aspect duurzaamheid volledig in onze bedrijfsvoering te implementeren. Aanleiding daartoe is enerzijds onze verantwoordelijkheid, zoals verwoord in onze missie en anderzijds vanuit de marktvraag, waarbij onze opdrachtgevers in toenemende mate actief willen bijdrage aan een duurzame inrichting en bedrijfsvoering.

Onze dienstverlening is direct gekoppeld aan duurzaamheid. Onze milieuactiviteiten zijn primair gericht op het beheren en zo mogelijk opruimen van verontreinigingen. De keuzes die hierin gemaakt worden bepalen de mate van duurzaamheid. Op projectniveau bepalen wij samen met onze opdrachtgevers de keuzes. Bij onze adviezen ten behoeve van ruimtelijke inrichting en beheer betekent duurzaamheid bewust alternatieven afwegen.

Samen duurzaam werken?