Privacy Instellingen
Cookies:
Om deze website te verbeteren maken we gebruik van (anonieme) cookies. Bekijk ons privacy statement voor meer informatie
Privacy Instellingen

 

CO2-Prestatieladder

Duurzaamheid

De missie van Eelerwoude is een groener en natuurlijke omgeving. Hierbij leggen wij met name de aandacht op het ontwikkelen en in standhouden van een duurzame landelijke leefomgeving.

Een speerpunt van ons beleid is het aspect duurzaamheid volledig in onze bedrijfsvoering te implementeren. Aanleiding daartoe is enerzijds onze verantwoordelijkheid, zoals verwoord in onze missie en anderzijds vanuit de marktvraag, waarbij onze opdrachtgevers in toenemende mate actief willen bijdrage aan een duurzame inrichting en bedrijfsvoering.

Onze dienstverlening is direct gekoppeld aan duurzaamheid. Onze milieuactiviteiten zijn primair gericht op het beheren en zo mogelijk opruimen van verontreinigingen. De keuzes die hierin gemaakt worden bepalen de mate van duurzaamheid. Op projectniveau bepalen wij samen met onze opdrachtgevers de keuzes. Bij onze adviezen ten behoeve van ruimtelijke inrichting en beheer betekent duurzaamheid bewust alternatieven afwegen.

CO2-Prestatieladder

Om ons duurzaamheidsysteem te garanderen hebben wij deze opgenomen in ons ISO-systeem. Wij hebben CO2-Prestatieladder niveau 4. De CO2-Prestatieladder vereist dat een bedrijf een gestructureerd proces inricht dat tot voortdurende verbetering van de CO2-aanpak leidt met als doelstelling een reductie in de uitstoot van CO2.

Ons certificaat voor de CO2 certificering, niveau 4  is te downloaden via de link onderaan dit tekstblok.

Aspecten

De eisen die vanuit de CO2-Prestatieladder gesteld worden aan onze organisatie komen voort vanuit vier oogpunten:

  1. Inzicht
  2. Reductie van CO2-emissies
  3. Transparantie (intern en extern)
  4. Participatie in CO2-initiatieven

Inzicht in de eigen CO2 footprint

Sinds 2013 brengen wij onze eigen CO2 footprint in kaart. Hierin staan de gegevens  over ons energieverbruik en CO2-emissies. Vanuit deze basis worden onze reductiedoelstellingen opgesteld.  Onderaan dit tekstblok is via een link de CO2-footprint te downloaden.

Reductie van CO2 emissie

Naast onze zakelijke projectdoelstellingen wil Eelerwoude als op zichzelf staande organisatie ook actief bijdragen aan een duurzame leefomgeving. Dit doen wij door acties te ondernemen die ons huidige CO2 uitstoot verminderd.  Om deze uitstoot controleerbaar te verlagen hebben we reductiedoelstellingen opgesteld die gericht zijn op zakelijk verkeer en elektriciteit. Onderaan dit tekstblok is via een link de rapportage over de reductiedoelstellingen te downloaden.

Transparantie

De reductiedoelstellingen worden alleen gehaald wanneer alle medewerkers zich hiervoor inzetten. Hiervoor is draagvlak nodig. Om dit te bereiken staat Eelerwoude open voor haar verbruik en voortgang in het bereiken van de doelstellingen. Deze transparantie vertaalt zich in een communicatieplan die voor zowel de interne organisatie als externe partijen in te zien is. Hierin staat onder andere beschreven hoe de professionele aanpak ten uitvoer wordt gebracht.

Participatie

Eelerwoude is zich er van bewust dat je verder komt wanneer je samenwerkt. Het delen van kennis en gebruik maken elkaars ervaringen vergroot de ontwikkeling. Door onder andere met een andere partij gezamenlijk gebruik te maken van een kantoorruimte en met deze partij samen te kijken naar CO2 reductie zijn wij voortvarend gestart. Daarnaast probeert Eelerwoude tijdens de voorbereidingen van projecten rekening te houden met een uitvoeringswijze die CO2 reductie als speerpunt heeft.