Privacy Instellingen
Cookies:
Om deze website te verbeteren maken we gebruik van (anonieme) cookies. Bekijk ons privacy statement voor meer informatie
Privacy Instellingen

Inrichten: Goede uitvoer bij inrichtingfase van uw grond- of groenproject

Houdt u van haalbare plannen? Dan zit u voor de uitvoer van uw inrichtingsplan bij Eelerwoude goed. Onze ecologen, technisch tekenaars, bestekschrijvers en directievoerders staan namelijk met beide benen op de grond. Voor uw project gaan deze no-nonsense doeners recht op het doel af. Dat lukt beter, omdat we regionale vestigingen hebben (zie organisatie). Bovendien hebt u de slagingskans bij ons goed in beeld dankzij de haalbaarheidscheck.

Onze aanpak in uw inrichtingsfase

Dankzij onze regiovestigingen zijn onze specialisten bekend met uw omgeving, natuurgebieden en de voorkomende planten en dieren. Bovendien weten ze gebieden met elkaar te verbinden. Daardoor lukt het hen beter uw inrichting te verzorgen, zoals:

  • landschap ‘lezen’ en vertalen in inrichtingsplannen
  • plannen omzetten in bestekken, zie RAW-bestek
  • aanbesteden, zie UAV GC
  • uitvoer controleren, zie directie UAV

Ecologen voor uw duurzame toekomst

Een speciale rol in de inrichtingsfase is weggelegd voor onze ecologen. Zij helpen u als volgt:

  • adviseren bij ecologische doelen en ecologisch groenbeheer
  • toetsen Flora- en faunawet
  • opstellen gedragscodes en werkprotocollen.

Meer weten over hoe onze professionals praktisch vorm geven aan uw gebied?
Lees het in het inrichtingsplan.

3 stappen naar een beter resultaat voor uw project

De snelste weg naar succes bereikt u met de drie handige stappen van Eelerwoude. Schakel ze afzonderlijk in of combineer ze:

  • ontwikkelingsfase
  • inrichtingsfase
  • beheerfase

Gemene deler in alle fasen is ons thema duurzaam doen.

Ontwikkelfase: plannen en ontwerpen

De beste start van uw gebiedsontwikkeling vindt u bij Eelerwoude. Betrokken landschapsarchitecten, -ontwerpers, procesmanagers en planologen werken samen aan duurzame, toekomstbestendige plannen. Dat betekent voor uw project: meer slagingskans en betere kwaliteit.

Beheerfase: blijvend groen

Hoe houdt u na de inrichting uw gebied groen, ook op de lange termijn? Daar staan onze groenbeheerders, cultuurtechnici en rentmeesters garant voor. Elk met hun eigen kennis en tegelijkertijd samen voor het beste resultaat: een duurzaam gebied met toekomst.  Lees meer over hulp in de beheerfase.

Hulp nodig bij het inrichten van uw project?