Cookies
Essentieel
Analyse
Om deze website te verbeteren maken we gebruik van (anonieme) cookies. Bekijk ons privacy statement voor meer informatie
Privacy Instellingen

Gebiedsproces voor Vaassense beken

Bij de Vaassense beken – een complex, cultuurhistorisch bekensysteem tussen Vaassen en Emst – wil de provincie Gelderland natuur realiseren. Omdat Geldersch Landschap & Kasteelen eigenaar is van diverse percelen in dit gebied, heeft het de regie gekregen om met deze opgave aan de slag te gaan. De stichting startte met het gebiedsproces, maar wilde daarbij ook alle partijen betrekken die actief zijn in het gebied. De hulp van Eelerwoude werd ingeroepen om alle partijen om tafel te krijgen en dit in goede banen te leiden. Wat is bij dit project goed gelukt?

Kansen maximaal benut

Boeren, recreatieondernemers, belangenverenigingen, gemeente, provincie, waterschap: in het gebied rondom de Vaassense beken zijn allerlei partijen actief die Geldersch Landschap & Kasteelen met het gebiedsproces niet wilde passeren of frustreren. Bovenal bood dit proces de mogelijkheid om aan de slag te gaan met de kansen die in dit gebied lagen. Van cultuurhistorische routes tot ruilverkaveling: naast het realiseren van natuur is er van alles mogelijk voor alle betrokkenen.

Met deze achtergrond is Eelerwoude met het gebiedsproces aan de slag gegaan. Alle partijen die in het gebied voorkomen, gingen met elkaar om tafel en samen werd eruit gehaald wat erin zit. En dat was meer dan de basisopdracht omvatte. Zo zijn diverse deelprojecten beschreven die – naast het realiseren van hoogwaardige natuur ook bijdragen aan onder meer het versterken van recreatieroutes, vrijwillige kavelruil en het verbinden van leefgebieden met landschapzones.

De Vaassense beken.

 

Sturing en uitvoeringskracht

Vanaf het begin was er veel aandacht voor het proces: welke partijen zijn er allemaal, welke belangen hebben deze partijen, waar schuren ze en welke kwesties volgen hieruit? Dit zorgde enerzijds voor een lange aanloop, waarin weinig resultaat concreet zichtbaar is. Anderzijds zorgde dit voor overeenstemming en betrokkenheid bij het project.

Uiteindelijk zijn er vier kwesties vastgesteld waarover de partijen succesvol met elkaar in gesprek zijn gegaan: 1. De goede natuur op de juiste plek, 2. Beleefbaar en aantrekkelijk landschap, 3. Recreatie en cultuurhistorie, 4. Beheer van nieuwe en bestaande natuur. Van groot belang hierbij was de sturing: de onafhankelijke procesmanager van Eelerwoude moest dit in goede banen leiden, de partijen enthousiasmeren, de juiste vragen stellen en partijen aanspreken om daadwerkelijk een plan op tafel te krijgen.

De spelregels (l) en de belangenmatrix (r) die tijdens het proces zijn opgesteld.

 

Samenwerking en begrip

Toen de partijen inhoudelijk met elkaar aan de gang gingen, was het de kunst om in elkaars belangen te denken en niet in standpunten te verzeilen. Sommige partijen gingen zelfs buiten de geplande momenten door nog met elkaar in gesprek, om tot overeenstemming te komen.

Hierdoor werd het gebiedsproces daadwerkelijk hun eigen proces. De partijen luisterden naar elkaar, bouwden een band op en begrepen elkaar hierdoor beter. Ze werden een echt team dat hard heeft gewerkt aan een document met een twintigtal deelprojecten, waar uiteindelijk iedereen z’n handtekening onder heeft gezet.

Het gebied van de Vaassense beken (l) en het gebiedsproces (r).

 

Inhoudelijke kennis aanwezig

Dit proces is niet alleen gestuurd door Eelerwoude, ook heeft het adviesbureau de inhoud van het gebiedsproces bepaald. Van natuur tot recreatie: de betrokkenen konden snel schakelen op inhoud, vanwege de verschillende disciplines in huis, de aanwezige kennis en de korte lijntjes.

Het verbinden van partijen, het scannen van de omgeving, het inzichtelijk maken van alle belangen en het sturen op inhoud: dat is omgevingsmanagement. Bij het gebiedsproces voor de Vaassense beken zijn hiermee alle losse eindjes aan elkaar geknoopt om tot het beste resultaat te komen.

Meer weten over dit project of benieuwd naar de mogelijkheden voor uw project?

Tallien Fokkema

Procesmanager

Lees meer over wat wij voor u kunnen betekenen met Regie Collectieve Gebiedsontwikkeling