Cookies
Essentieel
Analyse
Om deze website te verbeteren maken we gebruik van (anonieme) cookies. Bekijk ons privacy statement voor meer informatie
Privacy Instellingen

Inrichtingsplan en omgevingsvergunning voor zonne-energiepark

In Nederland groeit het besef dat de energietransitie in volle gang is, maar de ontwikkeling van zonneparken staat nog in de kinderschoenen. Veel paden moeten nog geëffend worden en dat kwam naar voren bij een project in het dorp Heeten, waar Energie Coöperatie Endona een zonne-energiepark wil realiseren. De hulp van Eelerwoude werd hierbij ingeroepen, onder meer voor het maken van een inrichtingsplan en de aanvraag voor een omgevingsvergunning.

Afname weerstand

Het plan voor het energiepark past goed binnen het politieke programma en de duurzaamheidsdoelstellingen van de gemeente Raalte. Het plan van Endona viel daarom in goede aarde bij de gemeente en kon rekenen op een breed politiek draagvlak. Bij omwonenden roept een zonne-energiepark vaak weerstand op, zo ook in Heeten, dus op dit vlak was er werk aan de winkel. Eelerwoude ging met de directe omwonenden van het toekomstige zonnepark om tafel en uiteindelijk is gekozen om het plangebied voor het zonnepark naar het noorden te verschuiven. Daarnaast werden inloopavonden georganiseerd: het plan werd gepresenteerd en diverse keren aangescherpt om tegemoet te komen aan de behoeften van omwonenden. Gedurende het proces nam hierdoor de weerstand bij omwonenden af.

 

Uitvoerbaar plan

In overleg met omwonenden is gekozen voor een compact en efficiënt ingericht zonnepark. Het hele energiepark beslaat een oppervlakte van ongeveer 4,5 hectare, waarvan 3 hectare bedekt met zo’n 7200 zonnepanelen, goed voor een vermogen van 1.8 tot 2.0 Megawatt. Voor de landschappelijke inpassing van het park wordt 1,5 hectare gebruikt. Het park wordt verdiept aangelegd: rondom wordt een aarden wal geplaatst met daarop een groenhaag en een hek. Op ooghoogte worden de zonnepanelen hiermee – vrijwel helemaal – aan het zicht onttrokken. Met de inmiddels verleende SDE-subsidie zorgt dit voor een economisch goed uitvoerbaar plan waarmee een goed rendement kan worden behaald.

Doorsnede inrichtingsplan (klik op afbeelding voor grote weergave)

Standgehouden bij rechtbank

Ook de omgevingsvergunning is verleend, maar dit verliep niet helemaal zonder slag of stoot. Eelerwoude verzorgde de aanvraag voor de vergunning, en toen de vergunning – die afweek van het bestemmingsplan – ter inzage lag, werd een beperkt aantal zienswijzen ingediend. De gemeente oordeelde dat deze zienswijzen niet gegrond waren. Uiteindelijk is één beroepschrift ingediend bij de rechtbank, maar ook de rechtbank oordeelde dat dit niet gegrond was: het bezwaar strandde. De aanvraag voor de omgevingsvergunning met goede ruimtelijke onderbouwing bleek correct in elkaar te zitten en heeft standgehouden bij de rechtbank.

 

Eerste initiatief

In samenwerking met Escozon en met ondersteuning van Eelerwoude begon Endona jaren geleden met dit initiatief voor een grondgebonden zonnepark in Overijssel. Het was het eerste initiatief in Overijssel: vernieuwend, en dus ook geen beleid aanwezig. Het is gelukt om verschillende instanties en andere partijen te overtuigen, waardoor nu – mede op basis van dit project – beleid wordt gemaakt in de provincie Overijssel. Ook neemt het aantal nieuwe initiatieven de laatste tijd fors toe, waarbij weer gebruik wordt gemaakt van de ervaringen die in Heeten zijn opgedaan. Voor Heeten geldt dat de benodigde omgevingsvergunning en de SDE-subsidie zijn verleend: het zonne-energiepark gaat er echt komen en is daarmee een voorbeeld voor alle initiatieven die volgen.

Meer weten over dit project of benieuwd naar de mogelijkheden voor duurzame energie in het landschap?

Mark Elshof

Adviseur Ruimtelijke Ordening

Eelerwoude helpt zowel ondernemers en particulieren, als gemeenten, provincies en waterschappen om hun plannen voor duurzame energie in het landschap te realiseren. Bekijk hier voor projectvoorbeelden

 

Subsidie

Van welke subsidieregelingen kan ik gebruik maken?

Wij helpen u graag, neem vrijblijvend contact op!