Cookies
Essentieel
Analyse
Om deze website te verbeteren maken we gebruik van (anonieme) cookies. Bekijk ons privacy statement voor meer informatie
Privacy Instellingen

4 tips om het rendement op uw gronden en gebouwen te verbeteren

Veel vermogen dat vastzit in gronden en gebouwen: een situatie die tekenend is voor veel grondeigenaren. Wel vermogen dus, maar niet op de bank. Terwijl de rekeningen op de deurmat blijven vallen. Hoe kunt u uw vermogen renderen, zodat u deze rekeningen kunt betalen en ook nog wat overhoudt? Ofwel: hoe kunt u kosten besparen en inkomsten verhogen? In dit blog ga ik hierop in en geef ik u 4 tips om uw rendement op gronden en gebouwen te verbeteren.

Door Patrick de Groot 

Tip 1: Denk als een ondernemer

De gemeente benadert u omdat zij meer wandel- en fietspaden wil aanleggen op uw grond. Dit komt de gemeente ten goede, maar wat levert het u eigenlijk op? Dat is de eerste vraag die bij een ondernemer zal opkomen, en die net zo goed door een grondeigenaar kan worden gesteld.

Dagelijks komen er allerlei verzoeken van diverse partijen op grondeigenaren af. Het is belangrijk om niet overal in mee te gaan en deze mogelijkheden zakelijk te benaderen. Zo levert meer bezoek op zich geen direct rendement op, terwijl horecaverhuur op uw terrein dat wel doet. Daarnaast kunnen rendementen op sociaal gebied liggen. Zo kan het openstellen van uw landgoed voor goodwill zorgen en meer draagvlak creëren in de omgeving, ook al is dit onderdeel lastig uit te drukken in geld. Investeer daarom in dingen die u verder helpen, en denk hierbij als ondernemer.

 

Tip 2: Zorg voor herbestemming van uw gronden en gebouwen

Van een kleine opbrengst uit pacht naar meer inkomsten uit verhuur: een van de vele mogelijkheden voor het verhogen van rendement door de herbestemming van gronden en gebouwen. Een voorbeeld hiervan is de herbestemming van het agrarische erf van landgoed Hof te Boekelo: het erf kwam vrij uit pacht en de oude boerderij is inmiddels opgedeeld in woningen, een bezoekerscentrum en ruimtes voor vergaderingen, feestjes en bruiloften.

Lees hier meer over de instandhouding van dit landgoed en de ervaringen van eigenaar Lida Stork-Cromhoff>>

Hierbij gaan de kosten doorgaans wel voor de baten uit: een herbestemming kost geld en er komt veel overleg met overheden bij kijken. Daarom is het belangrijk om de baten direct inzichtelijk te maken: wat is de verwachting van de uiteindelijke opbrengsten en is dit een investering waard? Op die manier zorgt u ervoor dat uw investering rendeert en u uw opbrengsten daadwerkelijk verhoogt.

 

Tip 3: Maak van uw gronden en gebouwen een landgoed

Wanneer u over gronden en gebouwen beschikt die tot uw eigen vermogen worden gerekend, kunt u kosten besparen door van dit gebied een Natuurschoonwetlandgoed te maken. Hiermee bent u vrijgesteld van de belasting uit Box 3, wat u jaarlijks over iedere hectare grond zo’n 600 tot 700 euro belasting scheelt. Een ander belastingvoordeel betreft de schenk- of erfbelasting: een landgoed kan gedeeltelijk of helemaal vrij van schenk- of erfbelasting overgaan naar de volgende generatie.

Een kanttekening: een landgoed is niet zomaar een Natuurschoonwetlandgoed, hieraan zijn enkele voorwaarden verbonden. Zo moet het gebied een minimale omvang hebben en is het de bedoeling dat een bepaald percentage van het landgoed bestaat uit bos of natuurterrein. Op die manier wordt de natuur in stand gehouden. En het geld dat u anders als belasting afdraagt, steekt u nu in uw eigen landgoed en natuur.

Lees hier meer over hoe u uw terrein kunt aanpassen aan de regels voor een Natuurschoonwetlandgoed>>

 

Tip 4: Formuleer een duidelijke visie

Waar richt u als eigenaar van gronden en gebouwen uw aandacht op? Waar steekt u uw tijd en energie in? Veel beslissingen worden doorgaans ad hoc genomen, terwijl u kosten kunt besparen door juist planmatig te werk te gaan. Met een stevige visie – onder andere op gronden, gebouwen, natuur en duurzaamheid – laat u zien wat u allemaal doet en welke lijn u daarin volgt. Dat geeft duidelijkheid en resulteert in een overzichtelijke projectenlijst.

Van gebouwenvisie tot recreatievisie: door planmatig te werk te gaan doet u in principe geen dingen die niet bijdragen aan de instandhouding van uw landgoed. U richt uw aandacht op de juiste zaken en dat resulteert in minder kosten en meer opbrengsten. Besparen is keuzes maken dus.

Benieuwd naar de mogelijkheden voor uw gronden en gebouwen? Wilt u weten hoe u uw rendement kunt verhogen?