Cookies
Essentieel
Analyse
Om deze website te verbeteren maken we gebruik van (anonieme) cookies. Bekijk ons privacy statement voor meer informatie
Privacy Instellingen

Ecologie voor aannemerij en ontwikkelaars

Heeft u inspectie nodig op aanwezigheid van broedvogels? Een toolboxmeeting bij uitvoering van de werkzaamheden? Ecologische begeleiding zoals controle naar aanwezigheid van beschermde diersoorten? Het uitvoeren van een quickscan flora en fauna of het aanvragen van een ontheffing? En dit alles op korte termijn voor uw project? Neem contact op met Eelerwoude.

Er zijn veel projecten in ontwikkeling en uitvoering waarin ecologische vraagstukken snel opgepakt moeten worden. Eelerwoude heeft de ervaring en kennis om de volgende werkzaamheden voor u als aannemer en ontwikkelaar uit te voeren:

 • Quickscan flora en fauna en natuurtoets
 • Veldonderzoek naar alle soortgroepen (flora, vegetatie, zoogdieren, vleermuizen, vogels, amfibieën, reptielen, vissen, vlinders, libellen, insecten, ongewervelden, etc.)
 • Korte veldinspecties zoals broedvogelcontroles en beverburchten inmeten en roofvogelsoorten inventariseren
 • Toolboxmeeting organiseren inclusief verslag
 • Toepassen gedragscode Wet natuurbescherming
 • Snel ecologisch advies over slimme uitvoering conform natuurwetgeving (wat kan wel/niet?), samen praktische oplossingen zoeken
 • Ondersteuning invulling onderdeel ecologie bij aanbestedingsprocedure
 • Adviseren over en inrichten van mitigerende en compenserende maatregelen
 • Tijdelijke compensatiemaatregelen uitvoeren zoals nestkasten ophangen
 • Ontwerpen inrichtingen (inrichting Ecologische Verbindingszones)
 • Aanvragen ontheffingen vergunningen Wet Natuurbescherming
 • Begeleiding/advies bij handhavingszaken
 • Toepassen BREEAM (opstelling natuurrapportages onderdelen Landgebruik en Ecologie (LE) en volledige ondersteuning ecologisch deskundige)
 • Ecologische begeleiding bij uitvoering zoals afvissen watergangen, wegvangen reptielen, markeren beschermde plantensoorten en toelichting van ecologische maatregelen
 • Monitoring van natuurwaarden
 • Advies bij onvoorziene omstandigheden met betrekking tot flora en fauna

Flora en fauna zaken vragen tegenwoordig veel aandacht. Eelerwoude kan u als ontwikkelaar of aannemer helpen dit snel en met gerichte vakkennis op te pakken. Wij zijn flexibel en overleggen samen met u over een passende planning van de werkzaamheden. Neem contact op met onze ecologen via info@eelerwoude.nl of via telefoonnummer 088-1471100.

Ecologische vraag voor uw projecten?

Bel ons met uw vraag

Nop Otten