Cookies
Essentieel
Analyse
Om deze website te verbeteren maken we gebruik van (anonieme) cookies. Bekijk ons privacy statement voor meer informatie
Privacy Instellingen

Nieuwbouw aan de rand van natuurgebied: ontwikkeling van natuurplaats bij het Noordsche Veld  

Een nieuw beheerkantoor van Staatsbosbeheer, een informatiegebouw met horeca en een beheerderswoning: aan de rand van natuurgebied het Noordsche Veld zijn 3 nieuwe gebouwen ontwikkeld. Het initiatief voor deze natuurplaats in de kop van Drenthe kwam van ondernemers Peter en Marianne van Wijk. Samen met Staatsbosbeheer gingen zij aan de slag met hun plannen. In opdracht van beide partijen heeft Eelerwoude het ontwikkelingsplan opgesteld en de bestemmingsplanprocedure begeleid. 

Een grote stap in het project was de aankoop van een oud theehuisje, tussen de dorpjes Norg en Donderen, tegenover de huidige projectlocatie. Ondernemerspaar Van Wijk werd hierdoor eigenaar van een bestaand gebouw met horecafunctie. Mark Elshof, adviseur ruimtelijke ontwikkeling bij Eelerwoude: “Het lastige aan dit soort plannen is dat je ergens aan de slag wil waar nog niets staat, in een aangewezen natuurgebied. In dit geval ook nog een natuurgebied met de status van rijksmonument. Dat gebeurt niet zo vaak, en je moet ergens beginnen.” 

Compenserende maatregelen voor nieuwe natuur 
In dit geval betreft het een gebouw aan de rand van een natuurgebied, onderdeel van Natuurnetwerk Nederland. “De eigenaren hebben dit gebouw vervolgens ingezet als wisselgeld”, vertelt Elshof. “Ze konden de horecabestemming verplaatsen naar de overkant van de weg, waar nu de 3 nieuwe gebouwen staan. In ruil daarvoor moeten ze compenserende maatregelen treffen en nieuwe natuur toevoegen. Zo gaat het theehuisje tegen de vlakte en wordt dat gebied teruggegeven aan de natuur.  

Maatwerkplan vanwege complexiteit 
Samen met zijn collega, landschapsarchitect Stephan Schorn, is Elshof aan de slag gegaan met het maken van het ontwikkelingsplan en het opstellen van het bestemmingsplan, inclusief bijbehorende onderzoeken. “Dat was vrij complex, omdat het terrein een natuurbestemming had. In dit kwetsbare gebied komen vervolgens ook nog verschillende functies samen, zoals recreatie, educatie, horeca, speelnatuur en parkeergelegenheid. Dit alles heeft ertoe geleid dat we een maatwerkplan hebben opgesteld, buiten de huidige kaders en regels om.” 

Cultuurhistorische, landschappelijke en natuurwaarden voorop 
Het terrein is niet alleen een natuurgebied, maar is ook van cultuurhistorische en landschappelijke waarde. Zo zijn er grafheuvels, oude landbouwgronden – raatakkers – en overblijfselen van vroeger te vinden. De initiatiefnemers van het project willen die verhalen van vroeger dan ook beleefbaar maken. Elshof: “In het inrichtingsplan hebben we hier volop rekening mee gehouden. Dat is terug te zien in de natuurlijke inrichting: groene daken, grondwallen om de gebouwen heen, het gebruik van natuurlijke materialen en de aanleg van raatakkers met een hedendaagse invulling. Daarmee loopt de buitenruimte als het ware over in het natuurgebied. Vanaf het erf kunnen nu rondleidingen worden georganiseerd, er is een informatiecentrum met ruimte voor educatie en er kan worden gespeeld in de natuur. 

Constructieve samenwerking met verschillende partijen 
Bij het opstellen van dit inrichtingsplan is nauw samengewerkt met MNNR architects, het bedrijf dat het bouwplan maakte. “We hebben de buitenruimte en gebouwen in samenspraak met de architect en de opdrachtgevers ontwikkeld”, zegt Elshof. “Verder verliep de communicatie met de opdrachtgevers én de gemeente Noordenveld soepel. Bij de gemeente hadden we korte lijntjes met een ambtenaar die met ons meedacht over oplossingen in het maatwerkplan. Al met al een constructieve samenwerking die deze ontwikkeling mogelijk heeft gemaakt.” 

Ook aan de slag met een ruimtelijke opgave?

Mark Elshof

Adviseur Ruimtelijke Ontwikkeling