Cookies
Essentieel
Analyse
Om deze website te verbeteren maken we gebruik van (anonieme) cookies. Bekijk ons privacy statement voor meer informatie
Privacy Instellingen

Basiskartering flora en fauna Universiteit Twente

Eelerwoude heeft de basiskartering flora en fauna uitgevoerd op het terrein van de Universiteit Twente, die door haar ligging en de aanwezigheid van veel oude beplanting in een parkachtig landschap, een potentieel zeer rijk gebied voor beschermde flora en fauna vormt.

Ruimtelijke ontwikkelingen

Binnen het gebied vinden echter ook veel ruimtelijke ontwikkelingen plaats, waarbij groenelementen met natuurwaarden soms moeten wijken voor nieuwbouw. Eelerwoude heeft de aanwezigheid van deze beschermde soorten op het terrein in kaart gebracht. Dit om een vroegtijdig inzicht te krijgen waar beschermde natuurwaarden aanwezig zijn, en een beeld te krijgen hoe hier bij ruimtelijke ontwikkelingen zo goed mogelijk mee kan worden omgegaan. Een voor Nederlandse begrippen vrij unieke en pro-actieve aanpak!

Basiskartering flora en fauna geeft vroegtijdig inzicht

Basiskartering-Flora-en-Fauna-Universiteit-Twente-projecten-eelerwoude-featuredBasiskartering flora en fauna geeft vroegtijdig inzicht in aanwezigheid beschermde soorten en consequenties voor ontwikkelingen. Het onderzoeksgebied is circa 160 hectare groot en bestaat uit een parkachtig landschap met gazons, vijverpartijen, oude laanbeplantingen, boomgroepen en boselementen. Met deze basisinventarisatie is een beeld ontstaan welke gebiedsdelen waardevol zijn en welke gebiedsdelen minder waardevol zijn voor flora en fauna. Deze kennis biedt de mogelijkheid om met bestaande waarden en aanwezige soorten rekening te houden.

Voorsprong voor uw toekomstige projecten

Een basiskartering van de flora en fauna op uw terrein maakt dat bij ontwikkelingen op voorhand duidelijk is of een ontheffing noodzakelijk is en/of rekening moet worden gehouden met compenserende en mitigerende maatregelen. Inzicht in aanwezige natuurwaarden biedt ook kansen, bijvoorbeeld wanneer in het kader van boscompensatie gezocht wordt naar een locatie voor nieuw bos. Met de basisinventarisatie kan de meest optimale locatie worden bepaald en kan richting derden duidelijk worden gemaakt dat met aanwezige natuurwaarden ook daadwerkelijk rekening wordt gehouden.

Wilt u meer weten over de basiskartering flora en fauna?

Gerard Lubbers

Adviseur ecologie