Cookies
Essentieel
Analyse
Om deze website te verbeteren maken we gebruik van (anonieme) cookies. Bekijk ons privacy statement voor meer informatie
Privacy Instellingen

Bedrijfsverplaatsing Warmelink

Maatschap Warmelink gaat haar veehouderijbedrijf verplaatsen uit een natuurgebied naar een landbouwontwikkelingsgebied. Ze verplaatsen van Ommen naar Hardenberg.

Van bos naar erf

Het landschap van de nieuwe locatie zal ingrijpend veranderen van bos naar een erf. Om deze verandering passend te maken in het omringende landschap, heeft Eelerwoude een inrichtingsplan opgesteld. Dit gebeurde volgens de randvoorwaarden opgesteld door gemeente en provincie.

Daarnaast begeleidt Eelerwoude de bestemmingsplanherziening om de verplaatsing juridisch mogelijk te maken.

Van strategie tot communicatie met omwonenden

Om de communicatie met de buurt mogelijk te maken, heeft Eelerwoude met de maatschap Warmelink meegedacht over een strategie. Een fotocollage en een vogelvluchtperspectief maken de ontwikkeling ook inzichtelijk voor omwonenden.

Heeft u ook een vraag over de verplaatsing van uw bedrijf?

Neem contact op met onze landschapsarchitecten en ontwerpers