Cookies
Essentieel
Analyse
Om deze website te verbeteren maken we gebruik van (anonieme) cookies. Bekijk ons privacy statement voor meer informatie
Privacy Instellingen

Beheerplan groenonderhoud

Wilt u een helder overzicht van de beheermaatregelen voor de komende 10 jaar? En van de bijbehorende kosten? Wilt u helder vastleggen welke natuurdoelen u wilt bereiken? Dan helpt Eelerwoude u inzicht en helderheid te verkrijgen in een beheerplan.

Beheerdoelen afstemmen met uw wensen

beheerplan-groenonderhoudHet beheer van natuurgebieden en openbaar groen, zoals wegbermen en oevers, gebeurt vaak al jaren op dezelfde manier. In veel organisaties is, vaak onbewust, geen overeenstemming over de te behalen doelen. Vaak zit de beheerkennis van één gebied in het hoofd van enkele beheermedewerkers.

Het beheer is daardoor niet altijd afgestemd op de wensen van de beherende organisatie, zoals financiële of beleidsdoelen. Dit leidt tot ontevredenheid over kosten van beheer, beheerders of beheermethoden. Eelerwoude helpt doelen helder te stellen.

Beheerdoelen afstemmen op de potentie van uw groen

Ook helpt Eelerwoude u om uw doelen af te stemmen op de potentie van uw groen. Soms is het onduidelijk hoe hoog de natuurwaarden zijn die u kunt realiseren in uw gebied. Maximale benutting van uw natuurwaarden is dan moeilijk. Eelerwoude helpt u te bepalen wat de maximaal haalbare natuurwaarden voor uw groen zijn. Zo kunt u doelgericht beheren. Doelgericht beheer is ook essentieel bij de ontwikkeling van nieuwe natuur en werkt vaak kostenbesparend.

Beheerplan praktisch en helder

beheerplan-groenonderhoud-1In een beheerplan vatten we wat past bij uw doelen en de mogelijkheden van uw natuurterrein. In het beheerplan leggen de natuurdoelen vast. Kort lichten we de praktische werkwijze toe. Dit doen we door in een werkplan maatregelen voor elk beheertype te benoemen. Deze maatregelen vatten we in een jaarplanning. Hierin worden ook de eisen van de relevante (Flora- en faunawet) gedragscode verwerkt. Het beheerplan wordt compleet met een overzichtskaart van de uit te voeren maatregelen. Het beheer ligt hiermee vast en is inzichtelijk. Dit maakt het eenvoudig om het beheer te communiceren. Zowel binnen de eigen organisatie en als met betrokkenen van buiten.

Met een helder beheerplan van Eelerwoude en krijgt u meer inzicht in uw groen onderhoud

Een beheerplan voor uw groen onderhoud?