Cookies
Essentieel
Analyse
Om deze website te verbeteren maken we gebruik van (anonieme) cookies. Bekijk ons privacy statement voor meer informatie
Privacy Instellingen

 

Een ruimtelijke ontwikkeling of evenement in/bij beschermd natuurgebied?

Bouwt u in (de buurt van) beschermde natuur? Organiseert u er een evenement? Of heeft u plannen voor een andere ruimtelijke ontwikkeling in of bij natuurgebieden? Natuuronderzoek bij al deze grote of kleine ruimtelijke ontwikkelingen is vereist. Eelerwoude voert het voor u uit en helpt met allerlei andere zaken die u tegenkomt.

Verplicht natuuronderzoek en andere hulp

natura2000-eelerwoudeEen onderdeel van de Wet natuurbescherming is het beschermen van natuurgebieden (Natura 2000-gebieden). Volgens deze wet moet u bewijzen dat u de instandhoudingsdoelen (beschermde planten- en diersoorten) niet negatief beïnvloed met uw plannen. Hoe kunt u die succesvol uitvoeren zonder overtreding van de Wet natuurbescherming?

Eelerwoude helpt u daarom met de volgende stappen:

  • voortoets Natura 2000 (N2000)
  • vooroverleg met provincie
  • vervolgonderzoek
  • verzachtende en herstellende maatregelen

Beoordeling (mogelijke) effecten

Wat zijn de gevolgen van uw plan voor de natuur van de N2000-gebieden? We brengen het in beeld met natuuronderzoek, dat officieel de voortoets N2000 heet.

Vooroverleg na eerste natuuronderzoek

Blijkt uit natuuronderzoek dat uw plan de instandhoudingsdoelen van het N2000 gebied stoort? Dan kunt u in een vooroverleg met de provincie vervolgstappen bespreken. Eelerwoude bereidt dit gesprek graag met u voor.

Uitgebreider natuuronderzoek

Uit vooroverleg blijkt vaak dat u vervolgonderzoek moet doen. Bij zo’n extra natuuronderzoek bekijkt Eelerwoude de gevolgen van uw plan voor de beschermde soorten en hun omgeving. De provincie kiest een van de vervolgonderzoeken:

  • passende beoordeling (bij kans op veel hinder)
  • verstorings- en verslechteringstoets (bij weinig hinder).

Verzachtende en herstellende maatregelen

Verstoort u dieren of planten, maar maakt u dit met andere dingen weer goed? Dan kan uw plan vaak toch doorgaan. U moet dan bijvoorbeeld iets terugdoen voor de natuur. Wij denken met u mee over passende oplossingen (mitigatie).

Voer natuuronderzoek zo snel mogelijk uit

natura2000-eelerwoude1Natuuronderzoek, ontheffing aanvragen – het kan veel tijd kosten. Daarnaast kunt u negatieve effecten vaak voorkomen door het nemen van maatregelen. Zorg daarom dat u op tijd de risico’s en gevolgen in beeld hebt. Zo kunt u uw planning en plannen nog flexibel aanpassen.

Vergunning en (her)inrichting

Hebt u elk gewenst natuuronderzoek laten doen en de nodige natuuroplossingen bedacht? Dan helpt Eelerwoude u bij het aanvragen van een vergunning en het (her)aanleggen van groen dankzij een inrichtingsplan

Maak een goede start: vraag op tijd om natuuronderzoek van Eelerwoude.

Is uw project ook in een beschermd gebied?