Cookies
Essentieel
Analyse
Om deze website te verbeteren maken we gebruik van (anonieme) cookies. Bekijk ons privacy statement voor meer informatie
Privacy Instellingen

Betekent de uitspraak van de Raad van State het einde van Soortmanagementplannnen?

In april 2021 heeft de Raad van State een uitspraak gedaan over de gedragscode Natuurinclusief Renoveren (NOM-keur). De gedragscode werd vernietigd en de uitspraak hadgevolgen voor het werkveld vansoortbescherming en de Wet natuurbescherming.Vervolgens trapten de provincies, het bevoegd gezag bij de Wet natuurbescherming, op de rem. Zij wilden de consequenties van de uitspraak bestuderen en evalueren. Nieuwe initiatieven rond Soortmanagementplannen (SMP’s) werden aangehouden of zelfs afgekeurd.

Inmiddels wordt het steeds duidelijker dat SMP’s meer dan ooit dé oplossing zijn om grootschalige ontwikkelingen te vereenvoudigen. Denk aan de verduurzamingsopgave van 1,5 miljoen woningen en de bouw van 845.000 nieuwe woningen in Nederland. We moeten niet langer reactief, maar pro-actief te werk gaan! Natuurinclusief bouwen en renoveren is daarbij juist de oplossing. Enkele provincies zien dit gelukkig in en staan weer open voor nieuwe initiatieven rond SMP’s. 

Natuurinclusief is de toekomst!
Eelerwoude is al vanaf de start, in 2012, betrokken bij SMP’s en we hebben er inmiddels 10 mogen uitwerken. Wij zijn ervan overtuigd dat deze aanpak écht kan bijdragen aan soortbescherming bij ruimtelijke ontwikkelingen, in tegenstelling tot reguliere onderzoeken en ontheffingen Wnb, waarbij links en rechts wat vogelkasten en inbouwvoorzieningen worden aangebracht. Natuurinclusief (ver)bouwen is de toekomst, waarbij in principe elke woning ook huisvesting kan bieden aan huismussen, gierzwaluwen en vleermuizen! 

Soortmanagementplan 3.0
Op basis van de uitspraak werken wij door aan een vernieuwde versie van ons Soortmanagementplan, versie 3.0. De ervaringen en lessen uit eerdere SMP’s nemen we uiteraard hierin mee. Benieuwd naar onze aanpak? Neem gerust contact met ons op, we lichten het graag toe! 

Wat is een soortmanagementplan?
Het soortmanagementplan (SMP) wordt opgesteld aan de hand van een uitgebreid veldonderzoek naar beschermde soorten. In het plan staat niet alleen het veldonderzoek uitgebreid beschreven, maar ook de plannen op de projectlocaties en hoe de opdrachtgever met de aanwezige soorten denkt om te gaan. Het SMP is gebaseerd op het maken van een ‘plus’ voor soorten, bijvoorbeeld door inbouwvoorzieningen in spouwmuren en dakbeschot. Met het SMP kan de opdrachtgever een generieke of gebiedsontheffing aanvragen voor een langere periode, zolang de bescherming van soorten maar gewaarborgd is. Dit maakt het voor organisaties, zoals woningcorporaties en gemeenten, mogelijk om beter invulling te geven aan soortbescherming en eenvoudiger te kunnen bouwen, slopen en renoveren. Meer informatie? Download onze whitepaper.

Wilt u meer weten over soortmanagementplannen? Neem contact met ons op.