Cookies
Essentieel
Analyse
Om deze website te verbeteren maken we gebruik van (anonieme) cookies. Bekijk ons privacy statement voor meer informatie
Privacy Instellingen

Bij-vriendelijk beheer

Wat is bij-vriendelijk beheer? Hoe beheer je natuur en groen met aandacht voor bijen? Op welke manier kun je bijenbeheer een plek geven in bermen en groenvoorzieningen? Wat kun je in het beheer doen voor bijen? Waarom is bloemen zaaien niet genoeg?

Welke maatregelen zijn effectief?

Veel mensen willen iets doen voor bijen, maar veel populaire maatregelen zijn weinig effectief. Omdat bijvoorbeeld alleen voor bloemen (voedsel) wordt gezorgd, maar niet voor nestgelegenheid, of andersom.

Wilde bijen duurzaam in stand houden

Bijvriendelijk beheer van onze natuurgebieden en openbaar groen is de belangrijkste manier om de wilde bijen duurzaam in stand te houden. In die gebieden kunnen de levensbehoeften van de bijen worden gegarandeerd. Het gaat dan om voedsel, nestgelegenheid, warmte en nestmateriaal. Dit kan relatief eenvoudig en hoeft niet veel geld of inspanning te kosten. Het gaat meer om een manier van denken.

Wilde bijen-beheer

Eelerwoude heeft, samen met Koeman en Bijkerk, de handreiking ’Wilde bijen-beheer’ geschreven. Daarin staan per landschapstype concrete beheermaatregelen, die voorzien in de behoeftes van de wilde bijen. Het geheel is rijk geïllustreerd met foto’s van beheermaatregelen en streefbeelden.

Met deze handreiking wordt het eenvoudig om in het dagelijkse beheer van natuurgebieden en groenvoorzieningen rekening te houden met de wilde bijen die daar leven.

Wilt u meer inzicht in bij-vriendelijk beheer?

Wat kunt u doen voor het beheer van bijen?