Cookies
Essentieel
Analyse
Om deze website te verbeteren maken we gebruik van (anonieme) cookies. Bekijk ons privacy statement voor meer informatie
Privacy Instellingen

Bijdragen aan natuur en klimaat 
door emissievrije projectuitvoering 

De onduidelijkheid rondom de stikstofaanpak is voor Eelerwoude aanleiding om innovatieve oplossingen aan te dragen bij de opdrachtgever. Zo kan bij uitvoeringswerkzaamheden de impact op de natuur worden beperkt door emissievrije uitvoering voor te schrijven in het bestek en tijdens de aanbesteding. Een mooie manier om bij te dragen aan milieu en klimaat, maar nog lang niet gebruikelijk. Het vroeg dan ook om pionierswerk om de opties in beeld te krijgen, vertelt Gera de Kraker, adviseur Cultuurtechniek bij Eelerwoude: “We wilden op zoek naar nieuwe mogelijkheden, in plaats van accepteren dat we volledig afhankelijk waren van de onzekere vergunningverlening. 

Elektrische machines
Voor project Papenberg in Castricum onderzoekt Eelerwoude daarom de mogelijkheid van een volledig emissievrije uitvoering. Het lijkt de enige optie om het project volgens planning op te kunnen starten. De Papenberg ligt aan de rand van een Natura2000-gebied. De kans dat het project vertraging op zou lopen via een reguliere vergunningaanvraag, was erg groot. Gera: “Er bleek weinig informatie beschikbaar over emissievrij uitvoeren. Een belangrijke vraag was bijvoorbeeld: bestaan er elektrische machines die dit soort werk, op een uitdagende locatie met duinen en hoogteverschil, kunnen verrichten? Gericht zoekwerk leverde op dat er al veel mogelijk is, maar deze machines hebben de meeste aannemers nog niet in hun machinepark.” 

Sprong in het diepe
Gera: “Als advies aan de opdrachtgever hebben we een emissievrij alternatief voorgesteld. Een alternatief dat mogelijk wat duurder uit zou kunnen vallen, omdat aannemers het benodigde elektrische materieel moeten inhuren, maar dat wél voor doorgang van het project kan zorgen.De opdrachtgever, PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland, besluit een sprong in het diepe te wagen, met een aanbesteding en bestek waarin emissievrije uitvoering van het project als randvoorwaarde wordt opgenomen. Voor de opdrachtgever is het een interessante pilot voor toekomstige projecten, en bovendien een kans om invulling te geven aan de eigen duurzaamheidsambitie. 

100% emissievrij
De aannemers die vooraf worden gepolst, geven allemaal aan interesse te hebben. Omdat het 100% emissievrij uitvoeren geldt als randvoorwaarde voor het uitvoeren van het project, worden ze hierin allemaal gelijkgesteld. Eelerwoude begeleidt het proces en er worden diverse aannemers uitgenodigd. Men wil graag meedenken, maar bij een bezoek aan de locatie blijkt de opdracht toch erg lastig. Gera: “We kregen reacties als: eigenlijk zijn jullie twee jaar te vroeg. Maar als je niet gepusht wordt om zoiets te doen, komt het er niet van.” De locatie bracht ook maatwerk met zich mee: “Er was bijvoorbeeld een aannemer die zich afvroeg of het omhoog brengen van materiaal wel met reguliere machines mocht, omdat het project zich immers aan de rand van het Natura2000-gebied bevindt. Maar onze opdrachtgever PWN was toen heel stellig: nee, als we dit doen, dan gaan we ook voor 100%.” 

Project Papenberg
Het project, bestaande uit de bouw van een nieuwe trap op de Papenberg in Castricum, is inmiddels succesvol afgerond. Het toont aan dat het emissievrij organiseren van werkzaamheden mogelijk is, door creatief te zijn. Naast elektrisch aangedreven machines en divers gereedschap op accu’s, is een deel van de werkzaamheden met de hand in plaats van machines gerealiseerd.

Gera: “We moeten in de toekomst hoe dan ook minder gaan uitstoten. Dit kun je voor je uit schuiven, maar je kunt het ook zien als een mogelijkheid om vandaag al iets te veranderen. Het is misschien niet haalbaar om emissievrij uitvoeren voortaan altijd als randvoorwaarde te stellen voor de uitvoering van elk projectOnze rol ligt in het bespreekbaar maken bij onze opdrachtgevers zodat we samen de mogelijkheden in kaart kunnen brengen. Natuurlijk, je komt voor nieuwe uitdagingen te staan, maar het is ook iets waard om te kiezen voor natuur en klimaat.” 

Bron foto’s: Martijn van Schaik, PWN

Benieuwd naar de mogelijkheden voor uw project?