Cookies
Essentieel
Analyse
Om deze website te verbeteren maken we gebruik van (anonieme) cookies. Bekijk ons privacy statement voor meer informatie
Privacy Instellingen

Bied nu uw grond aan voor bos- en natuurcompensatie

Eelerwoude zoekt geschikte locaties voor bos- en natuurcompensatie in heel Nederland. De vraag naar compensatiegronden overstijgt het aanbod. Ben Velthuis: ‘Grondeigenaren die bos of natuur willen realiseren nodigen we graag uit voor een gesprek. Daarin leggen we uit hoe ze hun grond kunnen aanbieden als compensatiegrond en wat de voordelen daarvan zijn.’

Compenseren bos en natuur

Als de oppervlakte bos of natuur afneemt door een ruimtelijke ontwikkeling, dan moet de eigenaar dat compenseren. Denk aan ontwikkelingen als uitbreiding van een bedrijfspand of woonwijk, aanleg van een weg, maar ook aan omzetting van natuur naar landbouwgrond.
Eelerwoude zoekt voor meerdere projecten – zowel van particulieren als van overheden – geschikte compensatiegrond, waarop bos of natuur ontwikkeld kan worden. De grond hoeft daarvoor niet te worden aangekocht; de initiatiefnemer moet ervoor zorgen dat de grond wordt bestemd als bos of natuur en daarna ook zo wordt ingericht.

Eigenaren die hun grond willen omvormen naar bos of natuur en niet in aanmerking komen voor subsidies kunnen zich melden. Door bos- en natuurcompensatie kunnen zij een financier vinden voor hun project. Velthuis: ‘Te denken valt aan iemand die zijn bezit als landgoed onder de Natuurschoonwet (NSW) wil rangschikken, of aan iemand die een nieuw landgoed ontwikkelt en meer dan de verplichte oppervlakte van dertig procent aan natuur wil aanleggen. Ook landschapsorganisaties en gemeenten die groen willen realiseren kunnen hun grond aanbieden voor compensatie.’

Eelerwoude is er veel mee bezig. Velthuis geeft nog een voorbeeld. ‘We kennen meerdere eigenaren van grond die decennia geleden is ingeplant met snelgroeiend hout. Die grond heeft de bestemming permanent bos, terwijl de eigenaar die nu weer als landbouwgrond wil gebruiken. Dat moet dan wel gecompenseerd worden door elders eenzelfde oppervlakte bos te realiseren.
Velthuis: ‘We hebben veel ervaring met het opstellen van compensatieplannen. Voordeel voor de aanbieder van compensatiegrond is dat de vrager niet alleen de kosten van het compensatieplan betaalt, maar doorgaans ook de bestemmingsplanwijziging – indien nodig – en de inrichting van het terrein. Over deze en nog meer voordelen informeert Velthuis belangstellenden graag.

Bos-compensatiegrond gezocht!

Voor één van onze opdrachtgevers zoeken wij binnen de provincie Overijssel

20 hectare grond voor bos-compensatie

De grond mag nog niet de bestemming bos of natuur hebben. Bij overeenstemming wordt een compensatieplan opgesteld, de bestemming gewijzigd en het terrein ingericht als bos.

Meer weten?

Ben Velthuis
U kunt uw belangstelling kenbaar maken of meer informatie inwinnen door contact op te nemen met Ben Velthuis.