Privacy Instellingen
Cookies:
Om deze website te verbeteren maken we gebruik van (anonieme) cookies. Bekijk ons privacy statement voor meer informatie
Privacy Instellingen

Bosbouw terug in dienstverlening

Bosbouw was de basis waarop Eelerwoude is gestart in 1986. In de jaren die volgden werd de dienstverlening uitgebreid tot een compleet pakket van ingenieurs- en rentmeesterdiensten voor het landelijk gebied. Bos- en landschapsbeheer maakt daar nog altijd een stevig onderdeel van uit. In samenwerking met Coenraad Stork van Storkwood in Enschede voegen we daar de bosbouwpraktijk weer aan toe.

Boseigenaren zien vaak op tegen de kosten

In een vorige nieuwsbrief signaleerden we al dat boseigenaren naar nieuw rendement zoeken. Subsidie voor bestaande bossen en natuurterreinen is immers drastisch afgenomen, dan wel tot bijna nihil gereduceerd voor productiebossen. De afgelopen jaren is er minder hout geoogst, mede door lage houtprijzen. Nu die zijn verbeterd is de tijd aangebroken om de bossen door te lopen voor een inspectie. Coenraad Stork loopt graag vrijblijvend mee voor een advies op maat.

‘Boseigenaren zien vaak op tegen de kosten’, weet Coenraad. ‘En dat is ten onrechte’, voegt hij eraan toe. ‘Tegenover de kosten staan momenteel weer redelijke opbrengsten. Daarnaast adviseren wij – als we toch bezig zijn – om meteen andere zaken aan te pakken. Bijvoorbeeld om risicovolle bomen te verwijderen. Zo kan een boseigenaar kosten besparen.’

Coenraad Stork

Coenraad Stork heeft veel ervaring met bosbeheer op landgoederen. Hij blest, geeft indicaties van de houtopbrengst, zaagt, haalt risicovolle bomen weg – eventueel met het nodige klimwerk – en onderhoudt contact met de houthandel. Ook met bosverjonging – hetzij natuurlijk, hetzij door aanplant – en bijvoorbeeld de vernieuwing van een laan heeft hij ervaring. Zo werd de laan van landgoed Hof te Boekelo door Coenraad gekapt en vervangen door een nieuwe laan met inlandse eiken. Storkwood werkt efficiënt samen met verschillende bedrijven om het beste resultaat te krijgen.

Naast de bosbouwactiviteiten maakt Coenraad ook bosbeheerplannen, bijvoorbeeld ten behoeve van certificering volgens het model van FPG (Federatie Particulier Grondbezit). De boseigenaar kan daarmee aantonen dat hij zijn bossen op zorgvuldige wijze beheert.

Eelerwoude en Storkwood vullen elkaar goed aan op het terrein van bosbouw en bosbeheer. Beide partijen zijn ervan overtuigd dat zij door hun samenwerking particuliere landgoederen en andere particuliere boseigenaren in het bijzonder nog beter van dienst kunnen zijn.

Voor meer informatie of een vrijblijvend bezoek aan uw terrein kunt u contact opnemen met of met Ben Velthuis, rentmeester (vestiging Goor, telefoonnummer 0547-263515) of met Coenraad Stork, Storkwood Bos- en landschapsbeheer te Enschede, coenraad.stork[at]gmail.com, telefoonnummer 06-27365063.

Vragen? Neem vrijblijvend contact op

Coenraad Stork

Samenwerking