Cookies
Essentieel
Analyse
Om deze website te verbeteren maken we gebruik van (anonieme) cookies. Bekijk ons privacy statement voor meer informatie
Privacy Instellingen

Dubbele winst in Noord-Brabant

Een geslaagde pilot in het Noord-Brabantse buurtschap De Ruiting – onder leiding van Eelerwoude – wijst uit dat de nieuwe regeling ‘Kwaliteitsverbetering van het landschap’ zowel voor overheid als particulieren aantrekkelijk is.

Stichting Buurtschap de Ruiting

De Ruiting, een buurtschap aan de Essche Stroom in de gemeente Haaren ligt in een omgeving die volop in beweging is. Waterschap, provincie en gemeente hebben doelstellingen voor het gebied geformuleerd op het gebied van natuur, recreatie en water. Grenzend aan het buurtschap wordt vanuit een particulier initiatief een groot nieuwe landgoed gerealiseerd. De bewoners hebben zich daarom verenigd in stichting Buurtschap de Ruiting. Zij zagen binnen deze dynamiek ook kansen voor hun eigen toekomstwensen.

Het resultaat van een actieve publiek-private samenwerking is in 2010 vastgelegd in een ontwikkelingsvisie. De algemene doelstellingen uit de visie waren nog niet vertaald naar concreet toetsbare initiatieven.Gemeente Haren adviseerde de bewoners om daarvoor gebruik te maken van de nieuwe regeling ‘Kwaliteitsverbetering van het landschap’. Met die regeling geeft Provincie Noord-Brabant meer ruimte aan particuliere initiatieven in het landelijk gebied, mits die gepaard gaan met investeringen die het landschap versterken. In feite is het een breed toepasbare rood-voor-groen regeling.

Pilotproject van de regeling

Provincie Noord-Brabant heeft de uitgangspunten van de nieuwe regeling in een handreiking vastgelegd, en vraagt gemeenten om de regeling te implementeren als een concreet beleidskader. Die handreiking was nog niet in praktijk gebracht, waardoor het schortte aan ervaring met de praktische invulling ervan. Johan van Cuyck, gebiedsmakelaar van Het Groene Woud, nam het initiatief om buurtschap De Ruiting aan te wijzen als pilotproject van de regeling.

Binnen dat pilotproject zijn nu de (on)mogelijkheden van de regeling verkend en beschreven. Eelerwoude slaagde erin om de toekomstvisie van De Ruiting met succes te vertalen naar concrete en haalbare maatregelen die goed aansluiten op de regeling ‘Kwaliteitsverbetering van het landschap’. Conclusie van de pilot is dat de regeling – mits juist ingevuld – praktische mogelijkheden biedt om overheidsdoelstellingen te realiseren via particuliere initiatieven. En in ruil voor een toetsbare investering in ruimtelijke kwaliteit krijgen particulieren meer mogelijkheden om te ontwikkelen dan voorheen. Kortom: een win-winsituatie voor overheid en particulier.

Kennis van de regeling

Onze adviseurs kunnen u helpen een toekomstvisie met succes te vertalen naar concrete en haalbare maatregelen die goed aansluiten op de regeling ‘Kwaliteitsverbetering van het landschap’.

Benieuwd of deze regeling ook voor uw landschap aantrekkelijk is?

Mark Elshof

Adviseur Ruimtelijke Ordening