Cookies
Essentieel
Analyse
Om deze website te verbeteren maken we gebruik van (anonieme) cookies. Bekijk ons privacy statement voor meer informatie
Privacy Instellingen

Verscholen Cantonspark krijgt allure

Historische allure komt terug in verscholen Baarns park. Jorrit de Regt, van de gemeente Baarn spreekt er bevlogen over: ‘Het is een erfenis die we moeten koesteren. Maar zelfs veel Baarnaars kennen het park niet. Hangjongeren weten het wel te vinden, en veroorzaken overlast en vandalisme. Het park verdient beter’. Een verrassende plek waar de vroegere grandeur zichtbaar is. Bijzondere oude bomen, unieke elementen als een colonnade, een stenen waterval en een imposante wintertuin – naast het park zelf – stuk voor stuk rijksmonumenten. Een park ook met botanische betekenis.

Het mooiste botanische park van Nederland

De restauratie van de wintertuin was de stimulans om ook het park te redden van verloedering. De gemeente Baarn riep de hulp van Eelerwoude in voor het maken van een visie, een ontwerp en een raming van de kosten. Gemeente Baarn wil dat het park uit die anonieme sfeer komt en een grotere betekenis krijgt, niet alleen voor Baarn maar ook voor de regio. Het moet het mooiste botanische park van Nederland worden binnen een historische parkaanleg.

verscholen-cantonspark-krijgt-allure-projecten_eelerwoudeEelerwoude startte met het ontwikkelen van een visie, samen met gemeente en de Stichting Vrienden van het Cantonspark. Adviseur erfgoed & ontwerp Nelleke Manschot van Eelerwoude: ‘Wij brachten de belangen van beide partijen samen. Die van de gemeente als beheerder, financier en bewaker van de cultuurhistorische waarde. En van de vrienden, die het accent sterk leggen op de botanische waarde’.

Het maken van een inrichtingsplan

Manschot: ‘Bij het maken van een inrichtingsplan kom je voor dilemma’s te staan. In de loop van de geschiedenis zijn steeds elementen toegevoegd, die niet allemaal behouden kunnen blijven. Met een lagenbenadering konden we de historische ontwikkeling van het park ontrafelen. De Regt: ‘Dat hielp ons enorm bij het maken van keuzes. We zijn daar als gemeente met de Stichting Vrienden van het Cantonspark goed uitgekomen.’

Uitvoering in fases

De visie is gepresenteerd aan het college van B&W en daar goed ontvangen. Op dit moment wordt gewerkt aan het ontwerp, waarbij het terugbrengen van de grotendeels verdwenen padenstructuur een belangrijk uitgangspunt is. Nelleke Manschot: ‘We gaan uit van een dynamische uitvoering. Oftewel, de uitvoering gebeurt in fasen, afhankelijk van de beschikbare middelen. Eerst de hoofdpaden, opdat er weer rondgewandeld kan worden, en later de secundaire en tertiaire paden’. Het wachten is nu op de resultaten van een bomeninventarisatie. Daarna wordt het ontwerp, voorzien van een raming van de kosten, voorgelegd aan het College van B&W en tenslotte aan de Raad van de gemeente Baarn.

Restauratie van de unieke wintertuin gaf de aanleiding

De onlangs gerealiseerde restauratie van de voor Nederland unieke wintertuin gaf de aanleiding om ook het achterliggende park voor verdere achteruitgang te behoeden. Gemeente Baarn trekt samen op met de Stichting Vrienden van het Cantonspark. Zij schakelden Eelerwoude in voor een visie, een ontwerp en een kostenraming. De vernieuwde wintertuin herbergt binnenkort een grand-café, vlindertuin en trouwlocatie. Mits de gemeenteraad groen licht geeft zal ook het Cantonspark worden opgeknapt en Baarn een unieke wandel- en verblijfplek voor de toekomst kunnen behouden en versterken.

Het Cantonspark is tussen 1905 en 1915 aangelegd als particuliere overtuin van de in de Villa Canton woonachtige August Janssen, rijk geworden door de handel met China. Hij had het terrein – dat tot dan deel uitmaakte van landgoed Schoonoord – gekocht van de familie Faas Elias. In 1920 werd het park de botanische tuin van de Utrechtse Universiteit. In 1987 kwam het park in het bezit van de gemeente Baarn, onder voorwaarde dat zij de bijzondere waarde van het park zou beschermen en uitbouwen. Het park werd openbaar, maar is door haar verborgen ligging onbekend.

Ook uw erfgoed onder handen nemen? Vraag onze experts om hulp.

Neem contact op met onze landschapsarchitecten en ontwerpers