De echte duurzaamheidswinst behalen wij samen met onze relaties

Eind 2015 behaalde Eelerwoude niveau 4 van de CO2-prestatieladder. Eelerwoude kan aantonen reductie van CO2-emissie niet alleen te hebben doorgevoerd in de eigen bedrijfsvoering, maar dat ook actief te stimuleren in haar projecten. ‘Duurzaamheid zit in onze genen’, aldus Stefan Semmekrot. En: ‘De echte winst halen we samen met onze relaties.’

Door en door duurzaam

Stefan-Semmekrot_projecten_eelerwoude‘Wij zijn een door en door duurzaam bedrijf; duurzaamheid zit in onze genen’, legt directeur Stefan Semmekrot uit als hij gevraagd wordt naar de filosofie achter het bedrijf. ‘Dat houdt ook verband met onze roots, die liggen in het landgoedbeheer. Dan gaat het over instandhouding van grond en gebouwen, niet alleen over cultuurhistorie en groen, maar ook over evenwicht tussen opbrengsten en kosten; ook dat is duurzaamheid.’
De duurzame spin-off van onze projecten is veel en veel groter dan we ooit zelf met onze eigen bedrijfsvoering kunnen behalen’, zegt Semmekrot. ‘Onze medewerkers vinden duurzaamheid zelf erg belangrijk. Hun passie en betrokkenheid vind je terug in creatieve oplossingen en innovaties. Onze bijdrage aan duurzaamheid zit daarom niet zozeer in onze eigen bedrijfsvoering, maar vooral in onze aanpak van projecten.’

De echte winst behalen we met onze relaties

‘Een mooi voorbeeld van een product waar die creativiteit in zit is onze Energiescan voor landgoedeigenaren (in samenwerking met
Het Oversticht). Hoe houd je je landgoed gezond en draaiend, ook voor de toekomst en dan specifiek gericht op energiebehoefte? De scan geeft – naast indicaties voor besparende maatregelen voor gebouwde onderdelen – een beeld van kansen op het gebied van bijvoorbeeld zonne- en windenergie op landgoedniveau. Op deze wijze kan een nieuwe economische drager of besparende maatregel in beeld komen die past bij landgoed en eigenaar.’
Semmekrot geeft nog meer voorbeelden: Locatiescans, om bijvoorbeeld geschikte locaties voor zonnevelden te vinden, proeven met Miscanthus-teelt (in samenwerking met Bruins & Kwast) op braakliggende terreinen van gemeenten en nieuwe toepassingen van dat gewas als duurzaam en ook productieverhogend alternatief voor stro in het melkveerantsoenen. ‘Het is voor ons enorm motiverend als klanten open staan voor innovatie en creativiteit. Alleen samen met hen kunnen we dit soort oplossingen bedenken en toepassen,’ aldus Semmekrot, om te besluiten met: ’We zijn blij met onze positie op de CO2-prestatieladder. Maar de echte duurzaamheidswinst behalen we samen met onze relaties.’

Altijd op de hoogte blijven van onze ontwikkelingen?

Meer weten?

Meer weten over de CO2 prestatieladder? Wij vertellen u er graag meer over.