Cookies
Essentieel
Analyse
Om deze website te verbeteren maken we gebruik van (anonieme) cookies. Bekijk ons privacy statement voor meer informatie
Privacy Instellingen

Cultuurhistorische inventarisatie en cultuurhistorische waardenkaart

Heeft u een goed overzicht van alle cultuurhistorische waarden in uw gebied? Weet u hoeveel rijksmonumenten u in eigendom hebt? Eelerwoude verzorgt voor u inventarisaties van monumenten, waardevolle objecten en landschappelijke structuren. Voor kleine gebieden of grote regio’s, we werken op verschillende schaalniveaus en we hebben verschillende disciplines in huis.

Inventarisatie en onderzoek levert meerwaarde op voor uw plannen

inventarisatiekaart_cultuurhistorieCultuurhistorische waarden bepalen in belangrijke mate de identiteit van een gebied. Onderzoek naar deze waarden is steeds vaker onderdeel in het maken van ruimtelijke plannen. Voor bestemmingsplannen is een cultuurhistorische onderbouwing tegenwoordig zelfs verplicht. Inventarisatie en onderzoek leveren namelijk een belangrijke meerwaarde op, zeker als verschillende disciplines samenwerken. Eelerwoude heeft ervaring met een gebiedsgerichte benadering en multidisciplinair onderzoek.

Resultaten van een cultuurhistorische inventarisatie, analyse en onderzoek kunnen worden weergegeven in een rapport of bijvoorbeeld op een cultuurhistorische waardenkaart (CHW).

Een cultuurhistorische waardenkaart geeft u inzicht in uw gebied

Een waardenkaart geeft u een overzicht van de cultuurhistorische kenmerken en waarden in uw gebied, gemeente of provincie. Het is een overzicht op hoofdlijnen, zoals bijvoorbeeld waardevolle verkavelingspatronen, bebouwingspatronen, landschapselementen of zones met archeologische verwachtingswaarden. Onderlinge samenhang tussen de verschillende categorieën monumenten en gebieden worden inzichtelijk gemaakt. Voor het opstellen van cultuurhistorische waardenkaarten werkt Eelerwoude samen met lokale partijen, kennisinstellingen, historische verenigingen, heemkundekringen en/of streekarchieven.

Ook denken wij met u mee over kansen die erfgoed biedt op recreatief of educatief vlak, en werken we mee aan het samenstellen van een erfgoedatlas.

Samen kijken naar de cultuurhistorische waarde in uw gebied?

Inventarisatie of waardenkaart voor uw gebied?