Cookies
Essentieel
Analyse
Om deze website te verbeteren maken we gebruik van (anonieme) cookies. Bekijk ons privacy statement voor meer informatie
Privacy Instellingen

Ecologische bermen voor 5 bedrijventerreinen Tilburg

De gemeente Tilburg wil ook in de toekomst een gezonde en leefbare stad zijn. Daarom focussen zij zich op een klimaatadaptieve en duurzame omgeving. Niet alleen in de woonwijken, maar ook in de rest van de gemeente. Daarom is Eelerwoude sinds begin 2020 betrokken bij de ecologische ontwikkeling van vijf bedrijventerreinen in Tilburg.

De doelstelling van de gemeente is om op vijf bestaande bedrijventerreinen, gerealiseerd vanaf de jaren zestig tot heden, meer ruimte te creëren voor natuur en biodiversiteit. Bijvoorbeeld door ecologisch waardevolle bermen aan te leggen en deze te combineren met wandelpaden. Het geheel moet zorgen voor een totale ecologische upgrade van het terrein. Esther van der Tuin is als landschapsarchitect betrokken bij het project en vertelt meer over deze uitdaging: “De bedrijventerreinen zijn heel traditioneel ingericht. Ze zijn vooral praktisch ingedeeld, met veel asfalt en hier en daar gras en bomen, zodat het wat mooier oogt. Om dat geheel om te vormen naar een biodiverse, duurzamere en klimaatadaptievere omgeving, is een uitdaging. Zowel qua beheer als op het gebied van besluitvorming.”

Veldonderzoek op bedrijventerrein
Na overleg met de gemeente om de exacte kaders te bepalen, zijn de Eelerwoude-experts veldonderzoek gaan doen. Daaruit bleek dat er zeker kansrijke plekken zijn voor de ontwikkeling van meer biodiversiteit, maar dat er ook praktische uitdagingen liggen. Esther: “In sommige straten parkeert men bijvoorbeeld in de berm. Dat heeft weer invloed op de kansen die er liggen. Dan gaan we in overleg met de gemeente: of er bijvoorbeeld meer parkeerruimte kan worden gerealiseerd.”

Online participatie
Er is veel overleg tussen het projectteam van de gemeente en Eelerwoude. Eelerwoude heeft hierin een adviserende rol en de gemeente toetst de mogelijkheden aan de kaders. Hierdoor ontstaat er een haalbaar eerste voorstel, dat vervolgens via een projectsite gepresenteerd is aan de betrokken bedrijven. Esther: “Vanwege corona konden we dit keer geen inloopavonden organiseren, maar geven we betrokkenen de mogelijkheid om online vragen te stellen. Er komen heel diverse vragen binnen, bijvoorbeeld over de uitstraling van het terrein, maar ook of een ander maaibeleid niet zorgt voor meer insecten, een zorg van foodbedrijven.”

Maaibeleid en ecologische oevers
Een belangrijke kans voor de bedrijventerreinen in Tilburg ligt in het doorvoeren van een ander maaibeleid. Door later in het seizoen te maaien en niet alles tegelijk te maaien, maar in delen te werken, kan de vegetatie zich beter ontwikkelen en krijgen insecten meer kans. Esther: “Het maaibeleid aanpassen is een heel effectieve manier om meer natuur te krijgen. Daarnaast zien we op sommige plekken ook kansen voor ecologische oevers en het aanleggen van struweel of een haag en het versterken van bestaande bosranden. Die voorstellen worden momenteel getoetst bij de gemeente. De uitvoering van het project zou eind dit jaar of begin volgend jaar moeten starten. Volgend jaar zomer bloeien er hopelijk al veel meer verschillende grassoorten.”

Integrale samenwerking
In deze opdracht voor de gemeente Tilburg komt volgens Esther de kracht van Eelerwoude weer goed naar voren: “Dit soort projecten kun je niet alleen doen. Als landschapsarchitect heb ik echt een ecoloog en technieker nodig voor ondersteuning op het gebied van ecologie. Door kennis met elkaar te delen, kom je uiteindelijk tot een goed onderbouwd plan, waar de opdrachtgever op kan vertrouwen. Dat maakt Eelerwoude een goede match voor de gemeente, maar ook een leuke werkgever. Ik leer zelf ook elke keer weer bij!”

Meer weten over het creëren van meer biodiversiteit?