Een kijkje bij stuw-sluiscomplex De Pol en de vispassage in de Oude IJssel

Waterschap Rijn en IJssel heeft het gebied rond stuw-sluiscomplex De Pol bij Terborg opengesteld voor publiek. Naast onder meer een verbinding met het Pieterpad en aanlegsteigers voor recreatievaart is op deze locatie ook een vispassage gerealiseerd. Een masterplan heeft de basis gelegd voor de inrichting van dit gebied. Bij het opstellen van dit plan én het ontwerpen en uitvoeren van diverse onderdelen heeft het waterschap de hulp van Eelerwoude ingeroepen. Samen met het waterschap nemen we een kijkje bij het resultaat.

“Als waterschap hadden we de opdracht om de Oude IJssel in te richten als ecologische verbindingszone”, vertelt Ronald Stapelbroek, projectleider bij waterschap Rijn en IJssel. Nop Otten, teamleider techniek bij Eelerwoude vult aan: “Daarnaast hadden allerlei andere partijen in dit gebied wensen en ideeën, van de visvereniging tot agrariërs met aangrenzende percelen. Die hebben we samen in beeld gebracht.”

Vispassage
Een van de onderdelen uit het masterplan betreft een vispassage. Stapelbroek: “Het stuw-sluiscomplex is een barrière voor vissen. Om die barrière weg te nemen hebben we een vispassage aangelegd in de vorm van een bypass van anderhalve kilometer lang. De passage overbrugt nu een waterstandsverschil van meer dan twee meter.”

 

 

Integrale aanpak
Om dit project te realiseren hebben het waterschap en Eelerwoude gebruikt gemaakt van veel verschillende disciplines. Otten: “Binnen Eelerwoude hebben we de klus integraal opgepakt. Met civiel techniekers, ecologen, ecohydrologen, ruimtelijk ontwerpers, noem maar op. Met uitzondering van de rentmeesters kwamen álle disciplines van pas.”

Civieltechnische uitdaging
Een grote uitdaging binnen het project was de technische uitwerking van de vispassage. Otten: “De bypass is aangelegd rondom het rioolwaterzuiveringscomplex in Etten. Hier loopt een effluentleiding van de zuivering naar de Oude IJsssel. Omdat we deze leiding moesten verleggen, kwam de afvoer van de waterzuivering een dag stil te liggen. Dat was iets wat nog nooit eerder was gebeurd hier, maar gelukkig is het probleemloos verlopen.”

Resultaat
Stapelbroek is tevreden met het resultaat: “Afgelopen jaar hebben we gemonitord hoe de vispassage het doet. In een paar dagen tijd wisten twee- tot driehonderd vissen de vistrap te passeren. De vispassage doet dus uitstekend zijn werk.”

Video: de passie van een ecohydroloog
Binnen Eelerwoude komen veel disciplines samen. Karel Hanhart is ecohydroloog en bodemkundige bij Eelerwoude en vertelt in 60 seconden over zijn werk. Wat zijn Hanharts drijfveren? En hoe ziet hij de toekomst van de Nederlandse natuur?

Meer weten over dit project of benieuwd naar de mogelijkheden voor uw project?