Cookies
Essentieel
Analyse
Om deze website te verbeteren maken we gebruik van (anonieme) cookies. Bekijk ons privacy statement voor meer informatie
Privacy Instellingen

Een nieuwe of andere functie voor uw erf of landgoed?

Een nieuwe functie ontwikkelen op een bestaand erf of een huidige onderneming uitbreiden of verbreden? Gebruik maken van bestaande gebouwen of bebouwing slopen om ruimte te maken voor een nieuwe functie? Er zijn verschillende varianten van erfontwikkeling mogelijk en vaak is het moeilijk om te bepalen waar te beginnen. Merijn van Hoek, adviseur ruimtelijke ontwikkeling bij Eelerwoude: “Erfontwikkeling start vaak vanuit een financieel motief bij een opdrachtgever. Juist door verder te kijken kunnen we voor de opdrachtgever zowel een financiële als ruimtelijke meerwaarde creëren.”

Kansen vanuit regelgeving

Veel gemeenten hebben beleid omtrent functieverandering opgesteld en er zijn allerlei regelingen waar bijvoorbeeld particulieren, (voormalig) agrarisch ondernemers en landgoedeigenaren bij de ontwikkeling van hun grond gebruik van kunnen maken.

Zo kan de Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving uitkomst bieden voor ondernemers die tegen een knellend bestemmingsplan aanlopen. En in het geval van oude schuren die in het kader van een plan gesloopt moeten worden, bieden het beleid rondom Vrijkomende Agrarische Bebouwing (VAB), de Ruimte voor Ruimte-regeling of – in Overijsselse gemeenten – de Rood voor Rood-regeling mogelijk kansen.

Complexiteit varieert

Op dit moment is functieverandering van (voormalige) agrarische bedrijven erg actueel. Van Hoek: “Mensen bellen ons als ze niet precies weten hoe zo’n regeling in elkaar steekt en hoe ze zo’n traject moeten aanpakken. Dan is het lastig voor een opdrachtgever om te bepalen welke stappen moeten worden gezet. Omdat wij regelmatig te maken hebben met dit soort trajecten, zijn ze voor ons standaard.”

Complexere trajecten komen ook voor. Bijvoorbeeld bij een project in Almen, waar de eigenaren van een erf de ambitie hadden om een bedrijf te realiseren in een voormalige boerderij. Bij deze ontwikkeling raakte ook het waterschap betrokken. Verder heeft Eelerwoude gewerkt aan een project waar plannen waren voor een natuurbegraafplaats: “Dat zijn relatief grote projecten met een behoorlijke impact op de omgeving. Dan zijn er automatisch meer partijen bij betrokken. Maar ook dat soort trajecten kunnen we in goede banen leiden.”

Landgoedontwikkeling

Daarnaast is Eelerwoude betrokken bij de ontwikkeling van landgoederen. Van Hoek: “Zo kunnen we bijvoorbeeld worden ingeschakeld vanwege een scheve exploitatiebegroting. Op een gegeven moment breekt dat op. Wij maken dan inzichtelijk wat er inkomt en uitgaat. Vervolgens adviseren we over maatregelen om de exploitatie weer sluitend te krijgen.”

Ook heeft Eelerwoude een landgoed in Twente bijgestaan, waar vier agrarische erven deel van uitmaakten. “Door allerlei omstandigheden besloten we in dat project op te schalen naar landgoedniveau. Dan benader je het project dus niet meer als vier afzonderlijke erfontwikkelingen. Het resultaat bestaat uit diverse onderdelen, zo heeft veel van de bestaande bebouwing een andere functie gekregen en is er een onderneming gestart die zich richt op recreatie. Met het totaalplan op landgoedniveau is de toekomst van het landgoed veiliggesteld.”

Maatwerk leveren

Bij erfontwikkeling fungeert Eelerwoude doorgaans als procesbegeleider. Op onderdelen van het traject, of juist bij het hele traject: “Doordat we de relevante regels en processen kennen, kunnen we de opdrachtgever inzicht bieden in de te nemen stappen en inhoudelijk adviseren. Daarnaast hebben we alle aanverwante expertise in huis die van pas kan komen, van landschapsontwerpers tot ecologen. Blijkt bijvoorbeeld dat bij een erfontwikkeling ook rangschikking onder de Natuurschoonwet interessant kan zijn? Dan schakel ik ook een collega in die daarin is gespecialiseerd.”

Volgens Van Hoek is het met name belangrijk om dit soort trajecten vaker te doen: “Dan ontwikkel je gevoel voor de timing waarmee je met partijen om tafel moet gaan, om zo het project tot een goed einde te leiden. En je voelt aan waar kansen liggen voor de opdrachtgever. Hierdoor zijn we echt in staat om maatwerk te leveren.”

Heeft u plannen die een andere functie betekenen van uw erf of landgoed?

Merijn van Hoek

Adviseur Ruimtelijke Ontwikkeling