Cookies
Essentieel
Analyse
Om deze website te verbeteren maken we gebruik van (anonieme) cookies. Bekijk ons privacy statement voor meer informatie
Privacy Instellingen
Foto: landgoed Twickel

Energiescan leidt tot besparing, opwekking en levering van duurzame energie

Landgoedeigenaren staan positief tegenover het idee van duurzame energieopwekking. Zeker als het landgoed – nog mooier: het landgoed inclusief haar pachters – daardoor zelfvoorzienend of zelfs leverancier van energie kan worden. Ze zijn wel beducht voor aantasting van de monumentale en landschappelijke status. Daardoor wordt er nog vrij weinig gedaan op dit gebied. ‘Ten onrechte, want er zijn inmiddels voldoende esthetisch verantwoorde oplossingen voorhanden’, zegt Patrick de Groot van Eelerwoude.

Praktische energiescan voor landgoederen

Met Stichting Het Oversticht bundelden wij voor dit vraagstuk onze kennis en ontwikkelden de energiescan voor landgoederen. Het is een praktische scan van gebouwen, landerijen en omgeving, die zowel de energiebehoefte als de mogelijkheden voor energiebesparing en –opwekking in beeld brengt. Door de scan krijgt u inzicht in concrete maatregelen waarvoor u kunt kiezen op basis van rendement, uitvoerbaarheid en ruimtelijke impact.

De scan gaat uit van drie aBiomassa Landgoed Twickelmbitieniveaus van verduurzaming. Het eerste niveau is een zelfvoorzienend landgoed. Mark Elshof: ‘Door de ruimte en de natuurlijke bronnen in de directe omgeving is dat in veel gevallen makkelijk te realiseren.’ Het tweede niveau is om het landgoed inclusief haar verpachtingen zelfvoorzienend te maken. Het derde niveau is een landgoed dat energie levert aan de nabije omgeving. Mark Elshof: ‘Een landgoed kan energie leveren in alle denkbare vormen: van de levering van biomassa aan het dorp, tot levering van elektriciteit aan particulieren in de omgeving.’

Foto: Landgoed Twickel

Bent u geïnteresseerd in een energiescan voor uw landgoed?

Patrick de Groot

Rentmeester