Cookies
Essentieel
Analyse
Om deze website te verbeteren maken we gebruik van (anonieme) cookies. Bekijk ons privacy statement voor meer informatie
Privacy Instellingen

De aanpak in essentaksterfte door de combinatie Borgman/Eelerwoude

De essentaksterfte vormt een omvangrijk en zeer urgent probleem in heel Nederland, maar met name in de Provincie Flevoland. De verwachting is dat 90% van de essen tussen nu en 10 jaar zal doodgaan, met enorme ruimtelijk en financiële gevolgen. Een eerste ruwe schatting levert op dat in Flevoland meer dan 3000 hectare essen geveld moet worden, nog exclusief van de kilometers lange wegbeplantingen en de talloze agrarische erven met essen. Daarmee is ruwweg een bedrag gemoeid van 25 miljoen euro, waarbij het kappen zelf gedekt kan worden met de houtopbrengst, indien de bomen nog in redelijke conditie verkeren. En … er is haast geboden als het gaat om publieke terreinen en wegbeplantingen. Het gevaar van omvallende bomen is levensgroot en zal alleen maar toenemen.

De combinatie Borgman Beheer en Eelerwoude is een sterk team in de advisering van de sanering en omvorming van essenbossen en lanen bij gemeenten, terreinbeherende organisaties en wegbeheerders. Wij verzorgen het hele traject van inventarisatie, aanbesteding en uitvoering, ecologisch onderzoek en publiekscommunicatie voor de opdrachtgever. Maar we begeleiden ook bij de belangrijkste vraag: hoe gaan we de geheel of gedeeltelijk gevelde hectares opnieuw invullen? Wij denken met u na over zinvolle, duurzame klimaat-adaptieve omvorming. Met oog voor de doelen van de eigenaar ten aanzien van publiek, natuur en houtproductie. Waar bijvoorbeeld bos aan woonwijken grenst of waar recreatie belangrijk is, is het nu een uitgelezen kans om samen met bewoners en belangengroepen een bos voor de toekomst te creëren. Is de doelstelling houtproductie, dan worden er weer andere keuzes gemaakt. De praktische expertise van Borgman en de ervaring met procesbegeleiding van Eelerwoude komen hier goed van pas.

Ondertussen zijn wij nauw betrokken bij de ontwikkelingen op het gebied van samenwerking in de provincie Flevoland. Eelerwoude deed daartoe in december 2017 een aantal belangrijke aanbevelingen aan de provincie. Met speciale aandacht voor een gezamenlijke en eenduidige communicatie over de ziekte met de omgeving. Want de impact van het kappen van bos is groot, mede gezien het feit, dat ook veel populierenbossen aan het eind van hun levenscyclus zijn en er een heuse kaalslag kan optreden.

Maar, elk nadeel heeft zijn voordeel, het levert ook kansen op voor duurzame omvorming van essen- en populierenbossen. Goed nadenken met elkaar over invulling van de opengevallen plekken is noodzakelijk en zinvol. Wij denken graag met u mee.

Welke kansen heeft duurzame omvorming van essen- en populierenbossen?