Cookies
Essentieel
Analyse
Om deze website te verbeteren maken we gebruik van (anonieme) cookies. Bekijk ons privacy statement voor meer informatie
Privacy Instellingen

Gebiedsontwikkeling

Wat is gebiedsontwikkeling in het landelijk gebied? Bij een gebiedsontwikkeling worden veranderingen in het buitengebied gerealiseerd. Veranderingen zoals natuurontwikkeling, uitbreiding van agrarische bedrijven, aanleg van recreatiepaden en het realiseren van wonen. Eelerwoude leidt uw gebiedsontwikkeling in goede banen.

Eelerwoude is ervaren begeleider gebiedsontwikkeling

Een gebiedsontwikkeling is een proces. Vaak neemt de provincie, gemeente of waterschap het voortouw. Zij bieden een visie op hoofdlijnen waaraan de betrokken organisaties, bewoners en bedrijven een invulling geven. Eelerwoude helpt overheden bij het opstellen van de visie en het begeleiden van het proces.

Gebiedsontwikkeling in vier fases

1. De initiatieffase; Dit is de fase waarin analyse plaats vindt van partijen en belangen in uw gebied; het moment om als overheid een koers uit te zetten.
2. Voorbereidingsfase; Middels een visie wordt een koers uitgezet. Deze visie bevat zowel de overheidsdoelen alsook de doelen van de gebiedspartijen.
3. Uitvoeringsfase; Na de voorbereidingsfase is het zaak om zo snel mogelijk de gebiedsontwikkeling te realiseren. Onze ervaring leert dat een onafhankelijke aanjager (gebiedsmakelaar of gebiedsregisseur) de plannen in de juiste banen kan leiden.
4. Gebruiksfase; De gebruiksfase start met het gebruik van het gebied door de gebiedspartijen. In deze fase zal de overheid meer op de achtergrond opereren. De gebiedspartijen nemen gezamenlijk het beheer op zich.

Eelerwoude helpt bij de realisatie van gebiedsontwikkeling:

  • Opstellen stakeholders-analyse, analyse van partijen en belangen in uw gebied;
  • Opstellen van een gebiedsvisie opstellen, passend bij het gebied en de gebiedspartijen;
  • Het leveren van een gebiedsmakelaar die de taal van het gebied spreekt;
  • Het begeleiden en evalueren van de realisatie en opzetten van een beheersorganisatie.
  • Een goed voorbeeld van gebiedsontwikkeling is het Weteringse Broek nabij Apeldoorn.

Samenwerken aan de realisatie van uw gebiedsontwikkeling?

Weten wat wij voor u kunnen beteken?