Cookies
Essentieel
Analyse
Om deze website te verbeteren maken we gebruik van (anonieme) cookies. Bekijk ons privacy statement voor meer informatie
Privacy Instellingen

Generatiewissel op landgoed Klein Leeuwenhorst

Op veel landgoederen wordt het roer de komende jaren aan de volgende generatie overgedragen. Op landgoed Klein Leeuwenhorst in Noordwijkerhout is de ‘nieuwe generatie’ nu een jaar aan de slag, samen met Eelerwoude-rentmeester Ewoud Dahmen. Hoe hebben zij de overname ervaren? En hoe zorgen ze ervoor dat Klein Leeuwenhorst toekomstproof wordt?

De zusters Adeline Evelein – de Vos van Steenwijk en Hermance Verloop – de Vos van Steenwijk vormen samen met hun echtgenoten de vierde generatie die het Zuid-Hollandse landgoed Klein Leeuwenhorst bestieren. Ze namen het over van hun moeder, die het op haar beurt weer overnam van háár moeder. Het landgoed stamt uit 1858 en beslaat circa 100 hectare, waarvan 30 hectare opengesteld bos. Op het landgoed staan diverse rijks-  en gemeentemonumenten, waaronder het huis Klein Leeuwenhorst.

Overname in delen
Hermance vertelt: “Ik ben tot mijn zestiende op het landgoed opgegroeid. Mijn man en ik hebben daarna jarenlang in het buitenland gewoond, en bijna vier jaar geleden zijn we teruggekeerd om ons voor te bereiden op de overdracht.” De overname van het landgoed ging niet van de ene op de andere dag: een bewuste keuze voor de twee generaties. Hermance: “We kregen er steeds een stukje verantwoordelijkheid bij, taak voor taak. Zo hebben we beetje bij beetje het overzicht en uiteindelijk het volledige beheer en eigendom in handen gekregen. Sinds vorig jaar is het volledig van mijn zusje en mij.”

Nieuwe generatie, nieuwe rentmeester
Het landgoed had al twee generaties dezelfde rentmeester. Vorig jaar ging hij met pensioen. Omdat dat tegelijk met hun overname viel, was het voor de zussen de taak om op zoek te gaan naar een nieuwe rentmeester, die hen bij kon staan in het beheer en het toekomstproof maken van het landgoed. Hermance: “Wij waren op zoek naar een rentmeester die ons actief kon ondersteunen. Niet alleen bij de dagelijkse gang van zaken, maar juist ook op het gebied van administratie, op juridisch vlak en bij de beleidsvorming. En daarnaast was ook het menselijke aspect belangrijk: we zijn met twee gezinnen verantwoordelijk voor dit landgoed, daar zochten we een sterke derde partij bij.”

Bouwen aan een gezond landgoed
Eelerwoude’s Ewoud Dahmen was de aangewezen kandidaat en begeleidt de familie inmiddels een jaar. Ewoud: “De familie verwacht een actieve bijdrage van mij als rentmeester. Die rol neem ik met veel plezier op me. Het afgelopen jaar hebben we ons met name beziggehouden met het creëren van overzicht en stellen van prioriteiten en het verder ontwikkelen van economische dragers voor het landgoed, zoals percelen op Oud Leeuwenhorst. We zorgen er samen voor dat de volgende generatie over twintig jaar ook een financieel gezond en toekomstbestendig landgoed overneemt. Dat gaat allemaal in goed overleg: ik heb bijna dagelijks contact met de familie en we spreken elkaar ieder kwartaal tijdens de kwartaalvergaderingen over meer formele zaken zoals de vorderingen van het beleidsplan.”

Alles boven water
Want met de overname van een landgoed, neemt de volgende generatie ook een heel bedrijf over. Een bedrijf dat in de jaren daarvoor gerund is door een vorige generatie, met een bepaalde visie en speerpunten. Hermance: “Belangrijk is om alle informatie boven te krijgen. Welke afspraken zijn er gemaakt, waar staat dat op papier? Een overzicht van alles wat er loopt en afgesproken is, was door de vorige generatie gelukkig goed gedocumenteerd waardoor we ons op praktische zaken konden richten. We zijn nu bezig met het opstellen van een 10-jaren-onderhoudsplan voor de huizen, de aanleg van een zonnepark en overgang naar moderne vorm van landbouw.? Samen met Ewoud zetten we dat nu per onderdeel op papier en verbinden daar acties aan.”

Blijven genieten van het landgoed
Hoe kijkt de familie terug op het eerste jaar als eigenaren? Hermance lacht: “We hebben hiernaast ook nog een baan en kinderen, dus je kunt je voorstellen dat er weinig tijd was voor hobby’s het afgelopen jaar. Het was overweldigend. Opeens waren we eindverantwoordelijk voor alles. Je moet een vorm vinden om niet helemaal opgeslokt te worden door het landgoed en ervoor te zorgen dat je het niet als een last gaat dragen. Het is belangrijk om nog wel te kunnen genieten van dit alles. En dan is het fijn om bijgestaan te worden door mensen die je vertrouwt en specifieke kennis in huis hebben. Als volgende generatie heb je nieuwe energie, maar er zijn ook technische en juridische zaken waar je over na moet denken. Dan is begeleiding door iemand met kennis van zaken, heel erg welkom.”

Meer weten over de generatiewissel op landgoederen?