Cookies
Essentieel
Analyse
Om deze website te verbeteren maken we gebruik van (anonieme) cookies. Bekijk ons privacy statement voor meer informatie
Privacy Instellingen

Specialist voor uw groenstructuurplan

Wat wilt u als gemeente of beheerder met uw openbaar groen? Eelerwoude geeft u een stevige toekomstvisie in een groenstructuurplan, de basis voor groenbeleid en groenbeheer.

Specialist voor uw groenstructuurplan

Een goed groenstructuurplan vraagt om professionals. Eelerwoude heeft ze. Logisch, wij begonnen ooit als rentmeesters; u vindt hier dus volop ervaring met groenstructuur, beheervisies en beheer van (bedrijfs)grond en natuur. Ook de daarbij horende wetten en regels kennen we, van Natura 2000 tot Flora- en faunawet.

In 3 stappen naar goed groen

De beste aanpak voor de toekomst van uw bossen, parken en lanen? Eelerwoude toont het u in drie handige plannen:
1.  groenstructuurplan (grote lijnen/visie)
2.  groenbeleidsplan (gemaakte keuzes voor de toekomst)
3.  groenbeheerplan (strategie voor uitvoer en onderhoud)

Inhoud groenstructuurplan Eelerwoude

In een groenstructuurplan zetten onze landschapsontwerpers een visie neer op de groenstructuren in uw gebied. Hoe? Door de bestaande structuren in beeld te brengen, te waarderen en het gewenste toekomstbeeld te bepalen. Dat gebeurt onder meer via analyses en foto’s. Belangrijk in onze visie zijn:

  • Sfeer
  • Beleving
  • Representativiteit
  • Cultuurhistorie
  • Ecologie

Aandachtspunten in groenstructuurplan

Bij de analyse voor uw groenstructuur bekijkt Eelerwoude onder meer:

  • Totaalplaatje van het landschap
  • Historie van het landschap
  • Uw regels binnen het gebied
  • Bestaand beheer

Voor een bredere kijk op uw omgeving helpen we u met een gebiedsvisie.

Groenstructuurplan: mix van ambitie en realiteit

Kiest u voor een groenstructuurplan van Eelerwoude, dan kiest u voor ambitie, realisme en haalbaarheid. Onze brede, multidisciplinaire aanpak staat daarvoor garant, zie werkwijze. Hoe toepasbaar en reëel uw plan dankzij interne, intensieve samenwerking is, bewijst bovendien onze haalbaarheidscheck.

Groenstructuur, basis voor vervolgstappen

Met onze brede aanpak wordt uw groenstructuurplan realistisch, uw groenbeleid onderbouwd en het praktische groenbeheer voor de omgeving begrijpbaar. Hebt u uw groenstructuur op orde, zet dan de volgende stappen voor een groenbeleidsplan en groenbeheerplan.

Werk aan de toekomst van uw groen? vraag om een groenstructuurplan van Eelerwoude.

Advies ontvangen voor uw openbaar groen?