Cookies
Essentieel
Analyse
Om deze website te verbeteren maken we gebruik van (anonieme) cookies. Bekijk ons privacy statement voor meer informatie
Privacy Instellingen

Grootste zonnepark van Overijssel: goed voor de biodiversiteit

In opdracht van duurzame energieproducent Twence heeft Eelerwoude zich beziggehouden met de realisatie van het grootste zonnepark van Overijssel. Daarbij stond niet alleen het opwekken van zonne-energie centraal, maar ook de biodiversiteit in het gebied.

Twence is de grootste duurzame energieproducent van Overijssel. Uit afval en biomassa wekken zij energie op voor vele duizenden huishoudens in Twente. Sinds 2017 zet Twence ook in op zonne-energie. In 2017 werd het eerste zonnepark in gebruik genomen en in november 2018 opende Prins Carlos de Bourbon de Parme samen met de directeur van Twence het tweede zonnepark: Boeldershoek-West. Boeldershoek-West is met twintig hectare, voorlopig, het grootste zonnepark van Overijssel en kan stroom leveren aan circa 4500 huishoudens.

Ideale ligging
Dat een zonnepark een bijdrage kan leveren aan de biodiversiteit, is een gegeven waar Eelerwoude van overtuigd is. Landschapontwerper Sijtse Jan Roeters was vanuit Eelerwoude betrokken bij de realisatie van het zonnepark, dat midden op een industrieterrein ligt. Roeters: “Wat dit project bijzonder maakte, is dat we van een aantal percelen omringd door industrieterrein en snelweg, een zonnepark hebben gemaakt. Vaak liggen zonneparken in dorps- en stadsranden, wat lastig ligt is in verband met draagvlak bij omwonenden. Dat was hier niet het geval en dat maakt het extra mooi.” Industrieterrein Boeldershoek ligt midden in ecologische verbindingszone Twekkelo-West en Twence zet zich in voor het verbeteren van de overgang tussen bedrijventerrein en landschap.

Biodivers zonnepark
Bij de aanleg is er daarom veel overleg geweest over de biodiversiteit en de ecologische eigenschappen van het terrein. Het resultaat is een heel biodivers zonnepark. Roeters: “Het zonnepark wordt omzoomd door een groenstrook en tegen het hek groeien klimplanten. Dat zorgt ervoor dat het park snel aan het zicht onttrokken is.” Onder de zonnepanelen ligt grasland. Enerzijds voormalig intensief bemest Engels raaigras, dat actief begraasd wordt door schapen en anderzijds een veel kruiden- en bloemenrijker grasmengsel. “Die kruiden en bloemen worden slechts af en toe begraasd door schapen, zodat ze kunnen bloeien en insecten aantrekken. In de plantkeuze is ook weer rekening gehouden met de insecten in het gebied.” Langs een watergang, die één kant van het zonnepark omsluit, is een natuurvriendelijke oever aangelegd. Daar wordt al volop gebruik van gemaakt door onder andere reeën. Ook vogels weten het zonneveld te vinden, getuige de groep jonge fazanten die Roeters onlangs op een hek aantrof.

Bewust van de omgeving
“Twence is een fijne opdrachtgever; ze zijn zich heel bewust van hun impact op de omgeving. Al sinds 2010 werken we met dit bedrijf samen aan de gebiedsontwikkeling in Twekkelo-West, waar zij gevestigd zijn,” vertelt Roeters. Twence neemt het landschap en de omgeving serieus en werkt intensief samen met Eelerwoude als er aanpassingen of uitbreidingen van het bedrijf zijn. “We merken dat zij onze adviezen goed opvolgen, wat er vervolgens weer voor zorgt dat het hele vergunningtraject soepel verloopt. Een fijne manier van werken!”

Wilt u ook meer weten over de aanleg van zonneparken en biodiversiteit? Neem contact op!