Cookies
Essentieel
Analyse
Om deze website te verbeteren maken we gebruik van (anonieme) cookies. Bekijk ons privacy statement voor meer informatie
Privacy Instellingen

Op tijd haalbaarheid van uw plan in beeld

Voorkom onnodige risico’s bij het maken van plannen. Plannen realiseren betekent soms risico’s lopen, zowel wat betreft kosten als slagingskans. Daarnaast vraagt het hele proces soms een lange adem, van ontwikkeling tot uitvoering. Denk aan overleg met de overheid, architect, aannemer enzovoort. Een prettig idee als u dan vooraf al een inschatting hebt van de eventuele risico’s. Daarbij kijken we verder dan de wetten en regels en komen we met creatieve ideeën.

Veegplan
Sommige gemeenten stellen een veegplan op voor het buitengebied. Een veegplan is een vorm van een bestemmingsplan waarbij meerdere initiatieven als het ware bij elkaar worden “geveegd”. Door de plannen te bundelen kan de gemeente uw initiatief efficiënter en goedkoper begeleiden, dat maakt de deelname aan een veegplan interessant. Wanneer u van de gemeente bericht heeft ontvangen dat uw plan doorgang kan vinden is een haalbaarheidsonderzoek niet meer nodig. U heeft een brief ontvangen met daarin concrete onderdelen die u moet aanleveren. Dit kan zijn een schetsontwerp, landschapsplan, diverse onderzoeken, etc. Deze onderdelen kunnen wij voor u verzorgen.

Wat is een haalbaarheidsonderzoek?
Een haalbaarheidsonderzoek geeft vroeg in het proces kansen en knelpunten aan. Voordat u een grote investering doet, kunt u de haalbaarheid van uw project inschatten. Zo bespaart u tijd, geld en energie. Eelerwoude brengt in beeld welke stappen u moet zetten om ze te realiseren.

Uit welke punten bestaat een haalbaarheidsonderzoek?

 • Ruimte
 • Planologische haalbaarheid wat betreft beleid, landschap, omgeving
 • Kosten
 • Natuurgebieden, flora en fauna
 • Ecologische haalbaarheid
 • Draagvlak

Wat is een landschapsplan?
Een landschapsplan bevat een omschrijving van het landschap. De volgende aspecten komen aan bod.

 • Ontstaansgeschiedenis
 • Kenmerkende ruimtelijke structuren/patronen
 • Natuurwaarden in de omgeving
 • Materiaal en kleurgebruik van de bebouwing
 • Karakteristieke beplantingsvormen en gebruikte soorten
 • Ruimtelijke opbouw van de bebouwing

Een haalbaarheidscheck van Eelerwoude: kleine investering, groot resultaat.